Öne Çıkanlar Aksaray

Bu haber kez okundu.

Çok ça­lı­şa­lım  Cum­hu­ri­ye­te  sahip çı­ka­lım

Ata­türk’ün kur­du­ğu Cum­hu­ri­ye­te sahip çık­mak adına top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne mesaj ve­ri­li­yor. Çok ça­lı­şıp dün­ya­nın en ileri ül­ke­le­ri ara­sın­da ol­ma­yı he­def­le­di­ği­miz bu yılda, Cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı ile yer yü­zü­nün cen­net va­ta­nı ola­rak bil­di­ği­miz Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni, milli bir­lik ve be­ra­ber­lik duy­gu­la­rı içe­ri­sin­de ca­nı­mız ve ka­nı­mız pa­ha­sı­na ko­ru­yup kol­la­ya­ca­ğı­mı­za bir kez daha mil­let­çe and içtik. Ya­şa­sın Cum­hu­ri­yet.

En güçlü dev­let olmak he­de­fi­miz­dir

Ak­sa­ray va­li­si Hamza Ay­doğ­du, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin te­me­li­nin Türk Milli kül­tü­rü ol­du­ğu­nu, “Bir tek şeye muh­ta­cız ça­lış­kan olmak” pren­si­bi­ni daima göz önün­de bu­lun­du­rup ça­lı­şa­rak, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi dün­ya­nın en güçlü, en önde dev­let­le­ri ara­sın­da bu­lun­dur­mak ilk he­de­fi­miz­dir dedi.

Gurur du­yu­yo­ruz
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Evren Din­çer, Bugün ül­ke­mi­zin yer­li­lik ve mil­li­lik il­ke­le­ri ile her alan­da yap­mış ol­du­ğu atı­lım­lar­la 97 yıl önce atı­lan adım­la­rın nihai so­nuç­la­rı­na ula­şıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bun­dan bütün bir mil­let ola­rak gurur du­yu­yo­ruz dedi.

Ta­ri­hin dönüm nok­ta­sı

Ak Parti mil­let­ve­ki­li Cen­giz Ay­doğ­du Cum­hu­ri­ye­tin 97 yıl önce ku­ru­lu­şu Türk Mil­le­ti ola­rak şanlı ta­ri­hi­miz­de çok önem­li bir dönüm nok­ta­sı­nı oluş­tur­muş­tur. Gurur ve if­ti­ha­rı­nı mil­let­çe idrak edi­yo­ruz dedi.

Daha çok ça­lı­şa­lım

MHP Ak­sa­ray mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan Kaşlı, Ya­rın­la­rın daha güçlü, daha hu­zur­lu Tür­ki­ye’sini el­bir­li­ğiy­le inşa ede­bil­mek için biz­le­re düşen en önem­li görev, daha çok ça­lış­mak ve özel­lik­le bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi ko­ru­mak­tan geç­mek­te­dir dedi.

En büyük eseri kut­lu­yo­ruz

İyi Parti mil­let­ve­ki­li Ayhan Erel, inanç­lı ve boyun eğmez bir mil­le­tin; ta­ri­hin en güçlü, en cesur li­der­le­rin­den Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de, ka­ran­lık­tan ay­dın­lık bir ge­le­ce­ğe yü­rü­me az­mi­nin en büyük ese­ri­ni kut­lu­yo­ruz dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.