banner13

Bu haber kez okundu.

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Aksaray’da yeni tedbirler şu şekilde sıralandı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında olağanüstü toplanarak şu kararları aldı.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

Yeni bir karar alınıncaya kadar  İlimiz Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında değerlendirilmiştir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiş ve ilgi genelgedeyer alan tabloda gösterilmiştir.

Bu doğrultuda İlimizde 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmek üzere;

1.İlimizde uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgeler ve Hıfzıssıhhalar ileyapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devamedilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- İlimiz genelinde hafta içi günlerde akşam 21:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesine,

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup, ilimizde Cumartesi günleri 05.00­21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,

2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup,  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,

3. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

4. İlimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00­20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 20.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunmamalarına,

- Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerlerin kapalı kalmasına devam edilmesine,

5. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam etmesine,

6. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak kaydıyla yapılabilmesine,

- Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvurusistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanmasına,

7. İlimizde yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine,

8. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatlerinin Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespitedilebilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda Kamu kurumlarındaki çalışma saatlerinin 10:00-16:00 olarak devam etmesine, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün istisna tutulmasına,

9. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim ve öğretime başlanılmasına, 9,10 ve 11. sınıflarda ise yazılı sınavların yüz yüze yapılmasına,

10. İlimizde tüm sınıf gruplarında özel öğretim kurumları ve kişisel gelişim kurslarının hafta sonu kapatılmasına,

11. İlimiz Ağaçören, Ortaköy ve Sarıyahşi İlçelerinden (ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köyler dahil) Aksaray Merkeze gelecek ve dönüş yapacak vatandaşların geliş gidiş aralıklarının 09:00-13:00 saatleri arasında olmasına,

12. Eskil, Gülağaç, Güzelyurt ve Sultanhanı İlçelerinden (ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köyler dahil) Aksaray Merkeze gelecek ve dönüş yapacak vatandaşların geliş gidiş aralıklarının 13:00-17:00 saatleri arasında olmasına,

13. İlimiz Merkeze bağlı köy ve belde belediyelerinden il merkezine geliş gidiş saatlerinin aşağıda belirtilen tablodaki saatlere göre yapılmasına,

14. Tüm İlçeler, köy ve belde belediyelerinden il merkezine geliş gidiş saatleri ile ilgili olarak yürürlükte olan yaş, kısıtlama ve muafiyetlerin devam etmesine,

15. 01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve 2020/75 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak getirilen Hıfzıssıhha Kurul Kararlarındaki kısıtlama ve muafiyetlerin devamına,

16. İlimizde faaliyet gösteren tüm spor salonlarının (fitness, body, body building ve GYM vb. yerler) faaliyetlerinin durdurulmasına,

17. İlimiz Merkeze bağlı Yenikent Belde Belediyesinde, 03 Mart 2021 Çarşamba günü saat 08:00’den 08 Mart 2021 Pazartesi saat 08:00’a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına ayrıca 03 Mart 2021 Çarşamba gününden itibaren 01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve 2020/75 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak getirilen Hıfzıssıhha Kurul Kararlarındaki kısıtlama ve muafiyetlerin devam edecek şekilde 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesine, sokağa çıkma yasağından sonra İl merkezine giriş çıkışların aşağıdaki tabloda belirtilen saatler doğrultusunda yapılmasına,

18. Ayrıca ilimiz genelinde ikinci bir emre kadar Pazar günleri 01.12.2020 tarih ve 2020/75 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve 2020/75 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ek olarak getirilen Hıfzıssıhha Kurul Kararlarındaki kısıtlama ve muafiyetleri olan işletmeler de dahil olmak üzere; nöbetçi eczaneler, zorunlu çalışılması gereken kamu kurumları, tüm sağlık tesisleri ve İl Tarım Müdürlüğünce belirlenen zorunlu faaliyet göstermesi gereken işletmeler haricindeki istisnasız tüm işyerlerinin kapalı olmasına; nöbetçi eczaneler, zorunlu çalışılması gereken kamu kurumları, tüm sağlık tesisleri ve İl Tarım Müdürlüğünce belirlenen zorunlu faaliyet göstermesi gereken işletmelerin Pazar günü görevli olan personelleri ile nöbetçi veterinerlerin kısıtlamadan muaf olmasına,         

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Aksaray Merkeze Bağlı Köy ve Kasabaların Geliş Gidiş Saatleri Listesi

BAĞLI OLDUĞU İL-İLÇE

BELEDİYELER

AKSARAY MERKEZE GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ

AKSARAY/MERKEZ

BAĞLIKAYA BELEDİYESİ

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

HELVADERE BELEDİYESİ

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

SAĞLIK BELEDİYESİ

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

TAŞPINAR BELEDİYESİ

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

TOPAKKAYA BELEDİYESİ

09:00 - 13:00

AKSARAY /MERKEZ

YENİKENT BELEDİYESİ

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

YEŞİLOVA BELEDİYESİ

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

YEŞİLTEPE BELEDİYESİ

09:00 - 13:00

BAĞLI OLDUĞU İL-İLÇE

KÖYLER

AKSARAY MERKEZE GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ

AKSARAY/MERKEZ

ACIPINAR

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

AĞZIKARAHAN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

AKÇAKENT

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

AKHİSAR

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

AKİN

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

ALTINKAYA

09:00 - 13:00

AKSARAY /MERKEZ

ALAYHAN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

ARMUTLU

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

ATAKÖY

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

BABAKONAĞI

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

BAĞLI

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

BAYINDIR

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

BAYMIŞ

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

BEBEK

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

BORUCU

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

BOSTANLIK

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

BOYALI

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

BOZCATEPE

13:00 - 17:00

AKSARAY /MERKEZ

BÜYÜKGÜVE

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

BÜYÜKPÖRNEKLER

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

CERİT

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

ÇAĞLAYAN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

CANKILLI

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

ÇAVDARLILAR

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

ÇEKİÇLER

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

ÇELTEK

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

ÇİMELİYENİ

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

ÇOLAKNEBİ

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

DARIHÜYÜK

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

DİKMEN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

DOĞANTARLA

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

EKECİKGÖDELER

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

EKECİKTOL

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

EKECİKYENİ

09:00 - 13:00

AKSARAY /MERKEZ

ELMACIK

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

FATMAUŞAĞI

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

GENÇOSMAN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

GÖKÇE

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

GÖKSÜGÜZEL

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

GÖZLÜKUYU

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

GÜCÜNKAYA

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

GÜLTEPE

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

HATİPAĞATOLU

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

HANOBASI

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

HIRKATOL

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

İNCESU

13:00 - 17:00

AKSARAY /MERKEZ

İSMAİLAĞATOLU

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

KALEBALTA

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KARACAÖREN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KARAÇAYIR

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

KARAKOVA

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KARAKUYU

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KARAÖREN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KARATAŞ

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KARKIN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KAZICIKTOLU

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

KOÇPINAR

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KOYAK

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

KUTLU

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

KÜÇÜKPÖRNEKLER

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

KÜÇÜKGÜVE

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

MACARLI

09:00 - 13:00

AKSARAY /MERKEZ

NURGÖZ

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

CERAN(SAĞIRKARACA)

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

SALMANLI

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

SARAYHAN

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

SARIAĞIL

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

SAPMAZ

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

SELECİKÖSE

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

SEVİNÇLİ

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

SUSADI

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

ŞEYHLER

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

TAPTUKEMRE

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

TATLICA

13:00 - 17:00

AKSARAY /MERKEZ

ULUKIŞLA

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

ULUKIŞLATOLU

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

YAĞAN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

YALMAN

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

YALNIZCEVİZ

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

YANYURT

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

YAPILCAN

09:00 - 13:00

AKSARAY/MERKEZ

YENİPINAR

13:00 - 17:00

AKSARAY/MERKEZ

YUVA

13:00 - 17:00

BAŞKAN

Hamza AYDOĞDU

  Vali

           ÜYE                                                ÜYE                                                               ÜYE

   Evren DİNÇER                      Uzm.Dr.KerimYEŞİLDAĞ                  Hacı Ömer KARTAL                   

 Belediye Başkanı                             İl Sağlık Müdürü                          İl Milli Eğitim Müdürü

          ÜYE                                                  ÜYE                                            ÜYE                                      

   Hüsnü YILDIZ                                Bülent SAKLAV               Uzm.Dr.Rıfkı KARABATAK                 

Çevre ve Şehircilik                            İl Tarım ve Orman                          Serbest Tabip

       İl Müdürü                                           Müdürü

                ÜYE

Ecz. Çiğdem AYDIN ISSI

         Serbest Eczacı

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner9

banner8