(Merhum) Mahir Südemen Anısına
(Merhum) Mahir Südemen Anısına
Yazarın Makaleleri
TEMİZ SOLUYALIM
Her yenilikte ileri geri konuşanlar olur. Doğalgaz geldi gelecek derken, dedikodusu da hoş seda değil elbette. Yarım asır evvel bu şehir halkı odun ve tezekle ısınırdı. Yemeğini ocakta yanan tezek ateşinde pişirirdi. Bir ara kok kömür getirildi....
YOLLAR TEHLİKE SAÇIYOR
Yıl 1950-1960 Çok partili seçim sistemi ile iş başı yapan, Demokrat parti iktidarının ilk Başbakanı rahmetli Adnan Menderes... Gidemediğim köy benim değildir. Diyerek evvela, stabilize de olsa da yol inşasına köylerden başlamıştı. Köy...
İPTE OYNAYAN CAMBAZ
Çocukluğumda, Kemiksiz Ali derlerdi. Cambazdı. Siloların karşısına, hayvanların otladığı çayırlıkta, 50-100 Metre uzaklıkta, İki direk dikilir. 15 Metre havada halat urganı gerilir. Ve bu ip üzerinde, denge sağlayan uzunca bir sırık ile,...
DOĞUYU BİLİRİM
55 Yıl evvel, askerlik öncesi ve sonrasında Siirt İl'inde çalıştım. Batman İl'inin çekirdeği 300 nüfuslu İLOH nahiyesi idi. Raman Petrolleri sayesinde koskoca Batman Vilayeti doğdu. 1948 yılında ilk yerli ürün petrolu gaz lambasında...
İNTİHAR
Gene böyle sigara ve içkiye okkalı bir zam yapılmıştı. Zamanın Cumhurbaşkanı rahmetli İsmet İnönü; İçenin parasından, İçmeyenin de sağlığından, İstifade edeceğiz deyince Zamdan hoşnut olmayanların sesini kesmişti. Ve epey insanımız...
TRAFİK, DERT OLDU
Evvelce araba lüks idi. Şimdi ihtiyaç. Maşallah her kapıda bir araba. Niye olmasın, Olsun varsın, Çok sıkıntılar çekmiş olan bu asil milletin, Torunları bari rahat etsinler. İyi hoş da, Kıymetini bilelim. Başkalarına sıkıntı veren mutluluk...
ARAP HALİL VARDI
60-70 yıl evvel başta sokak çeşmelerinin sorumlusu rahmetli Arap Halil vardı. Eğri minarenin ötesinde bir evde  otururdu. Testi toprağından yapılmış künklerle gelen Ekecik kaynak suyu sokak çeşmelerinden akardı. Bozulan muslukları tamir...
ALTIN SÖZLER
Güvenme sevgilim güzelliğine, Senin de saçların tarumar olur. Aldanma talihin pembe rengine Bir gün gelir o nazik beden toprak olur. Kadife gibi yumuşakcık nasihatlar bunlar. Mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var. Diyen diller godoşlanmanın...
GIDA SANAYİİ
60-70 Yıl evvel, Yaz geldi mi, Kış hazırlıklarına başlanırdı. Yeni mahsul makarnalık şahman buğdaydan pilavlık bulgur kaynatılır. Pamuk kilimler üzerinde, güneşte kurutulur. Taştan oyulmuş soku denilen havuzda dövülür. Tekrar kurutulur....
DEFÇİ
60-70 yıl evvel ne düğün salonu ne de çalgı cümbüşü vardı. Yaz günleri evin avlusunda. Kış günü de evin büyücek odasında. Meşhur olmuş defçi kör Behiye çalar, hanımlar oynardı. Bir bakıma kına gecesiydi. Ertesi gün sabah ...
İLK BİSİKLET
Belediye önündeki park yerleri buğday pazarı idi. Yer parası alınırdı. Buğday yüklü kağnıdan, Eşek sırtında getirilen buğday çuvalları bir bir sayılır belediye, pazar parası alırdı. Hayvan pazarına getirilen davar ve sığır başı...
BAYIRALTINDAN BAĞ BAĞIŞLAMA
Aksaray'a mahsustur bu deyim. Hani Ankara yolundan giderken Topakkaya kasabasına vardınız mı, Koçhisar sınırına varıncaya dek sağdaki köy ve kasabaların oturduğu yöreye bayıraltı denirdi. Toprakları bitergeli, bağları meşhurdu. El...
SİNEMA
TV icat olunca sinemalarında pabucu dama atıldı. Kız meslek lisesinin oturduğu yerde halkevi binası vardı. Aksaray'a merhaba diyen ilk film TARZAN idi. Sonraları Zafer ve Emek sinemaları, Daha sonra da eski sanayi çarşısında, Ve de Kurtuluşta...
AİLE PLANLAMASI
Çıktık açık alınla; On yılda her savaşta. On yılda on beş milyon genç Yarattık her yaşta. Diye marşlar söylerdik okullarda. Nüfusumuz 15 milyona ulaştı diye övünürdük. Ve nüfus çoğalsın diye de , Beşinci çocuğu dünyaya gelen...
DAĞ BAĞLARI
Kurtuluş'un doğusunda sıra sıra tepelerin üstü düzlük. Burada 50'ye yakın dağ bağları vardı. Yazın sıcağından ve bilhassa sivrisinekten kaçan hali vakti yerinde esnaflar üçer beşer  dönümlük bağ yetiştirmişler ve...
KAPUT BEZİ
Tekstil ürünü kaput bezi çok satılırdı. İç çamaşır, şalvar ve gömlek çoğu köylünün giysisi idi. Ekin biçme mevsiminde, Balcı Ortaköy ve o yöreden insanlar ellerinde tırpan ziraat bankası önünde toplanırdı. Tırpana götürecekler...
SUÇ VE CEZA
Sek­se­ni­me mer­di­ven da­ya­dım. Ham­dım, oldum, piş­tim. Zi­ra­at, ti­ca­ret, si­ya­set ve de ya­zar-çi­zer­lik­le uğraş ver­dim. Dev­le­ti­mi, mil­le­ti­mi ta­nı­dım. Va­ta­nı­mı­zın yü­ce­lip yük­sel­me­si...
TARİHİ MİRAS
Zamanın belediye başkanı rahmetli Mehmet Dalkılıç: - Hocam! Fransız ve Türk Profesörlerinden bir gurup yanımda. Şehirde tarihi miraslarımızı görmek istiyorlar. Meclis toplantısı var. İşlerim yoğun.Vaktin varsa misafirlerimizi bir gezdir....
ÇÖL FATİHİ
1970 lerde de böyle yazmıştım. Kaymakam vekili Veteriner Fikret Özcan; Hoca seni yarın bir yere götüreceğim. Bir koyunun yılda iki yavru verdiğini Yeri delen bir çifçinin yer altı su ile yüz dönüm ekin suladığını göreceksin dedi. Pazar...
TOP­LUM RA­HAT­SIZ
Diz­le­ri göv­de­yi tart­ma­yan yaş­lı­lık has­ta­sı bir ar­ka­da­şı­mı zi­ya­re­te git­tim. Çok se­vin­di. Dert­liy­di, Bo­şa­la­cak bir dost bul­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı. Uzun süre ço­cu­ğu ol­ma­mış­tı....

banner34