MUSTAFA FIRAT GÜL
MUSTAFA FIRAT GÜL
YAZAR
Yazarın Makaleleri
CUMHURİYET GAZETESİ’NDE AKSARAY ŞEHRİ
Aksaray Vilayet Gazetesi'nin 1928 tarihli bir sayısında 'Aksaray'da Cumhuriyetin Feyizleri” başlığı altında Cumhuriyet Gazetesi Anadolu Muhabiri, A. Fuat imzalı yazısında Aksarayla alakalı ilginç bilgiler yer almaktadır. Eski...
MUALLİM HÜSNÜ’NÜN KALEMİNDEN ULU CAMİ
Orta Mektep müdürü muallim Hüsnü bilindiği üzere 'Hasan Dağı'nda İlmî Cevelan” isimli eserin müellifidir. Aksaray Vilayet Gazetesi'nde 'Mahallî tetkikattan” başlığı altında 'Ulu Cami” hakkında bilgi vermiştir....
YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER!..
Yazının başlığındaki atasözünün hikayesini farklı anlatanlar vardır bilirsiniz. Kimileri iki tüccar arasında geçtiğini ve tüccardan birisinin Bağdat'a gideceğini söylediği halde gitmediğini ve yalanının ortaya çıkmasından dolayı...
ERZURUM’A ve NENE HATUN’A DÂİR…
Geçtiğimiz Çarşamba ve Perşembe günlerinde Erzurum'da idik. Buradaki eserler hakkında bilgi vermek daha doğrusu izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Rize gezisinden sonra Ovit ve Zigana tünellerinden geçerek geldiğimiz Erzurum'da da park...
SİVAS İZLENİMLERİ
Çocuklarımla birlikte temmuz sonu ve ağustos başında birkaç şehir gezdiğimizi yazmıştım. Dün de Divriği'den bahsetmiştim. Bugün Sivas'a dair yazacağım. Peşinen şunu ifade edeyim ki Sivas merkezinde beni şaşırtan birkaç mesele...
DİVRİĞİ iZLENİMLERİ
Geçen günkü yazımda bazı şehirlerdeki gezilerimden bahsetmiştim. Birkaç yazıda bu gezilerden biraz da olsa bahsetmek niyetindeyim. Ziyaret ettiğimiz yerler arasında bizi oldukça etkileyen Divriği'den başlamak istiyorum. Divriği malumunuz...
AKSARAY’DA ESKİ TEMMUZLAR -3-
AKSARAY’DA ESKİ TEMMUZLAR -2-
Daha önce defalarca Aksaray Vilayet Gazetesi'nden alıntılar yaptım. Zira mezkur gazete üzerinde iki (2) seneden fazla çalıştım.  O kadar emek verince de 724 sayfalık not çıkarmışım. Tabi bu 724 sayfanın çoğu eski harfli metni günümüz...
AKSARAY’DA ESKİ TEMMUZLAR -1-
Daha önce defalarca Aksaray Vilayet Gazetesi'nden alıntılar yaptım. Zira mezkur gazete üzerinde iki (2) seneden fazla çalıştım.  O kadar emek verince de 724 sayfalık not çıkarmışım. Tabi bu 724 sayfanın çoğu eski harfli metni günümüz...
AKSARAY MÜCEVHER SANDIĞINDAN… -4-
AKSARAY MÜZESİ On bin yıldan fazla bir süredir yerleşim gören Aksaray, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Biriktirdiği bu kültürler, bağrında sakladığı güzellikler kimi zaman kıymet bilmezlerin elinde harap olmuştur. Bir kısmı...
AKSARAY MÜCEVHER SANDIĞINDAN… -3-
ÖRESUN HAN İpek Yolu güzergâhındaki kervansaraylardan birisi de şehre 20, Nevşehir'e 50 km mesafedeki Öresun Handır. Uzun yıllar atıl ve harap haldeki kervansarayın kubbesi çöktüğünden halk arasında «Tepesidelik Han» olarak da adlandırılmıştır....
AKSARAY MÜCEVHER SANDIĞINDAN… -2-
KİLİSE CAMİ Aksaray'ın Güzelyurt (Gelveri) İlçesi'nde ....Teodosius tarafından 385 yılında yaptırılan kilise ile  Ayasofya benzerliği dikkatlerden kaçmaz. Kilisenin yapıldığı 385 yılından sonra önemli değişiklikler geçirdiği...
AKSARAY MÜCEVHER SANDIĞINDAN… -1-
HASAN DAĞI Ülkemizin sayılı volkanik dağlarından olan Hasan Dağı 3281 metre yüksekliği ile bağdaş kurup şehri seyreden heybetli bir bilgeyi andırır. Bazen de karlı zirvesiyle telli-duvaklı bir gelinin zarafetini seyrettirir misafirlerine....
AKSARAY’IN SAYFİYESİ
1927 tarihli Aksaray Vilayet Gazetesi'ndeki 'Aksaray'ın Müstakbel Sayfiyesi” başlıklı yazıda halkın yaz gününde nasıl serinleyebileceği hakkında bir yazı vardır. Öncelikle yazıdan bir bölümü hemen okuyalım: 'Kasaba'nın...
CUMHURİYETTEN RAHATSIZLIK
1919 Mayıs'ında başladı Millî Mücadelemiz. Aslında 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Türk Milleti'nin esarete boyun eğmeyeceği kararlığı ile başlamıştır mücadele ama Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde...
AKSARAY HUKUK TARİHİNE DÂİR…
Osmanlı devrinden önce Aksaray'da birçok medeniyet yaşadı. Elbette hepsinin de tarihi vardı. Kimisini tabletlerden, kimisini mezar taşlarından kimisini de vakfiyelerden öğrenmekteyiz. Biz de Aksaray'da iz bırakan medeniyetlerin hukukî...
AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. -16-
Un Fabrikasının Üretimi: Un Fabrikası'nın açılmasıyla halkın elindeki tahılın kıymeti artmış, buğday başta olmak üzere ürünlerin kalitesi yükselmiştir. Üretilen unlar başta askeri birlikler (Hatay 41. Alay, Mersin 23. Alay , İslâhiye...
AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. -15-
Fakat asar böyle değildir. O daha ziyade maddidir. Daha kolaylıkla arzuya emr-i kumandaya tabiyyet edebilir. Mevcudiyeti daha çok kalır.                 Selçukluların evladı...
AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. -14-
Un Fabrikasının Açılışı: Azmi Mili Türk Anonim Şirketi ismiyle 3.8.340 (1924) tarihinde  kurulmasına onay verilen şirketin un fabrikası, bir Cumhuriyet Bayramı günü 29 Ekim 1926 tarihinde  açılması planlanmış olmasına rağmen,...
AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. 13
Buğday ve un sektörünün tarihi gelişimi: Buğdayın, tarihin eski devirlerinden beri insan gıdası olarak önemli bir yeri vardır. Yapılan incelemelerde, neolitik dönemde buğday ve arpanın dövülerek ve savrularak kapçıklarından ayrılması...
AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. -11-
Aksaray'da görülen ilk elektrik kazası: Elektrikle tanışan Aksaray'da ilk elektrik kazası meydana gelince, Vali Ziya (Günar) Bey, gazete vasıtasıyla halkı daha dikkatli olması için uyarmayı ihmal etmez: Makam-ı vilayetten 'Martın...
AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. -10-
Bu elektriği demir tellerle herhangi bir tarafa gönderirsek oraya bir kuvvet oluşturur. Gördüğünüz makineleri döndürürüz. Bulduğumuz her şeyi ölçmek, tartmak, istediğimiz yere istediğimiz kadar kuvvet vermek lazımdır. Bunu ne yapalım...
AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. -9-
Azmi Milli Elektrik Fabrikası'nın Faaliyete Geçişi: Azmi Milli T.A.Ş. elektrik işletmesini AEG Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi ile anlaşarak hayata geçirmiştir . Mum ve gaz lambalarına mahkum bir şehrin bir anda teknolojinin ürünü...
AZM-İ MİLLÎ T.A.Ş. -8-
1930'larda elektriğin İstanbul'daki satış fiyatı 15-17 kuruştur. Yatırımlarını oto finansman ve kredi yolu ile sağlayan ayrıcalıklı şirketler, bunların koşullarını tarifelere yansıttıkları gibi gümrük resim ve vergilerinde...