MUSTAFA FIRAT GÜL
MUSTAFA FIRAT GÜL
YAZAR
Yazarın Makaleleri
ÇANAKKALE ZAFERİ -2-
ÇANAKKALE ZAFERİ
 Çanakkale yokluklar içerisinde bir vatan müdafaasının bir milletin nasıl şahlandığının eşsiz ispatıdır. Bir millet şahlandı, dünya tarihine yön veren müstesna bir zafer kazanıldı ama nasıl biliyor musunuz? Askerler için elbise...
İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE AKİF’İN ŞAHSİYETİ
Öncelikle birkaç cümleyle hasbihal edelim isterim. Kocaeli'nde uluslararası sempozyuma katıldığım ve 12 Mart Pazartesi sabah Aksaray'da olduğum için bu yazım -bir gün de olsa- gecikmiş oldu. Orada üzücü bir hadiseye de şahit oldum....
BİR ZAMANLAR AKSARAY’DA KADIN VE SAYGI
Mahmut Makal'ın Bizim Köy isimli eserinin 78. Sayfasında 'Kadının Önemi” başlığı altında yazdıklarını kanaatimce birçok insan yaşamıştır ya da duymuştur. Çok etkilendiğim bu kısmı size hatırlatmak istedim: 'Küçükler,...
AKSARAY TARİHİNDE KADIN
Dünya tarihinde kadın denilince aklıma ilk gelenler şu isimler olur: Hz. Havva, Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice, Hz. Ayşe, Cleopatra, Jeanne D'arc, Benazir Butto, Hürrem Sultan, Latife Hanım, Halide Edip, Kastamonulu Şerife Bacı, Nene Hatun,...
AKSARAY’IN İKİ GÖZÜ -2-
(Azm-i Millî Türk Anonim Şirketi ile alakalı 15 Kanunuevvel 1926 tarihli Aksaray Vilayet Gazetesi'ndeki 'Aksaray'ın İki Gözü” başlıklı bir yazıyı iki bölüm halinde paylaşmak isterim.) Aksaray Azm-i Milli Şirketi'nin...
AKSARAY’IN İKİ GÖZÜ
(Azm-i Millî Türk Anonim Şirketi ile alakalı 15 Kanunuevvel 1926 tarihli Aksaray Vilayet Gazetesi'ndeki 'Aksaray'ın İki Gözü” başlıklı bir yazıyı iki bölüm halinde paylaşmak isterim.) 'İnsanlar ne garip ilhamların müzahir...
ABDÜLHAMİD ÜZERİNDEN BÖLÜNME
Osmanlı padişahları içerisinde en çok tartışılanı Sultan II. Abdülhamid desem zannederim itiraz eden çıkmaz. Genel olarak 36 padişahın ancak 6'sını tanıyor zaten. Fatih, Yavuz, Kanuni, II. Mahmut, II. Abdülhamid ve Vahidettin. II. Abdülhamid'in...
SULTAN ABDÜLHAMİD’İN ZEKÂSINA BİR ÖRNEK
Kayseri'de yaşayan ve çok zengin olan bir Yahudi ve onun bu haline özenen bir Müslüman-Türk komşusu vardır. Bizim Kayserili vatandaşımızın çokça toprağı vardır. Bu toprakları ekip-biçer çok da para kazanırmış ve bir hayli de zenginmiş....
KARA VEHBİ KİMDİR? -9-
Aksaray Halk İktisat Bankası 6 Mart 1926 tarihinde Aksaray milletvekili büyük müteşebbis Mustafa Vehbi Çorakçı ile Aksaray müftüsü İbrahim Hilmi Kadıoğlu'nun önderliğinde halktan tüccar ve arazi sahiplerinin katılımıyla 100.000 TL...
KARA VEHBİ KİMDİR? -8-
1924 yılında yayımlanan nizamnâmeye göre şirketin kurucuları şunlardır: Mebus Vehbi Bey Efendi, Hamzabeyli-zade Ziya Bey Efendi, Müftü İbrahim Efendi Hazretleri, Perek-zade İbrahim Efendi, Koçhisarlı Müfti-zade Hayrullah Efendi, Osman Bey-zade...
KARA VEHBİ KİMDİR? -7- -TİCÂRÎ FAALİYETLERİ-
KARA VEHBİ KİMDİR? -6-
SİYASÎ FAALİYETLERİ: Vehbi Bey, 41 yaşında iken TBMM'nin Birinci Dönemine Niğde'den Milletvekili seçilerek 28 Nisan 1920'de Meclise katıldı. 4 Mayıs 1920 tarihinde seçim mazbatası Mecliste onaylanarak kabul edilmiştir. 1923'te...
KARA VEHBİ KİMDİR? -5-
Vehbi Bey, 1932 yılının 1 Şubatında 53 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiş, Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verilmiştir. Aksaray Vilayet Gazetesi, Vehbi Bey'in vefatı ile ilgili yayınladığı 'Müessif bir irtihal” başlıklı...
KARA VEHBİ KİMDİR? -4-
Mektup, fark edileceği gibi 3. dönem seçimlerinden önce M. Kemal Atatürk'ü etkilemek için gönderilmiştir. Lakin mektuba hükümetten herhangi bir karşılık gelmemiştir. 1926-1933 yılları arasında yayınlanan, Aksaray merkez ve köylerinde...
KARA VEHBİ KİMDİR? -3-
Bu gelişme üzerine Vehbi Bey istenilen develeri orduya bağışlamıştır. Vehbi Bey'e İstiklal Madalyası verilmiştir. Vesikası kaybolduğu için 4.2.1959 tarihinde oğlu Ata Çorakçı'ya yeniden verilmiştir. Aksaraylıların hâlâ dilinde...
KARA VEHBİ KİMDİR? -2-
İstiklal Savaşı'nın yaşandığı o zor günlerde bütün varlığı ile ulusal direniş cephesinde yer aldığından Atatürk ile İnönü'nün teveccühlerini kazanmıştır. 41 yaşında iken TBMM'nin Birinci Dönemine Niğde'den...
KARA VEHBİ KİMDİR? -1-
Mustafa Vehbi (Çorakçı),  H. 1922/M.1876 yılında Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde  Alibuçuk-zade Hacı Hasan ve Fatma çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Aksaray'ın köklü, muhiti geniş ve sevilen ailelerinden...
KAPADOKYA -6- (SON)
Kapadokya'nın makarr-ı idaresi, Kayseriye şehri idi. Bu şehir Kapadokya'nın bani ve Me'sisi olan (Moossoh) tarafında (Milattan 2000 yahud 1800 evvel) bina edilmiştir. Şehir Erciyes Dağı'nın eteklerinde olup Mazaka yahud Mazarka...
KAPADOKYA -5-
KAPADOKYA -4-
Merhum Abdullah Sabri Karter'in gayretleriyle bir araya getirilmiş olan Aksaray Dağarcı'ğından paylaşmaya devam ediyoruz. *** Fakat yine Pontus Hükümdarı Büyük Mitridat Ariovarzan'ı tard etmişdir. Ve Ariovarzan'ı tutmak istemiş...
KAPADOKYA -3-
Merhum Abdullah Sabri Karter'in gayretleriyle bir araya getirilmiş olan Aksaray Dağarcı'ğından paylaşmaya devam ediyoruz. *** İskender'in vefatından sonra keşide olunan kura üzerine, Kapadokya Eyaleti Perdikkas nam serdara isabet...
KAPADOKYA -2-
Aksaray'ın ilk valisi merhum Abdullah Sabri Karter'in Osmanlı Türkçesi ile tuttuğu 'Aksaray Dağarcığı” isimli eserinin ilk cildini paylaşmaya devam ediyorum. * * * Kapadokyalılar Hristostan 530 sene evveline kadar Süryanilere,...
KAPADOKYA
Abdullah Sabri Karter'in Aksaray Dağarcığı isimli eserinin ilk cildini bu sayfadan sizlerle paylaşmaya bu yazıyla başlamış bulunuyorum. Kapadokya ismi pek eskidir(Pek çok metinde Kapadokya'nın Persçe "Katpatuka"dan geldiği ve bunun...