MUSTAFA FIRAT GÜL
MUSTAFA FIRAT GÜL
YAZAR
Yazarın Makaleleri
SELÇUKLULAR’DAN GÜNÜMÜZE AKSARAY
Anadolu Selçukluları devrinde bir kültür merkezi olan Konya ve Kayseri şehirlerinin birbirine bağlandığı ana yol üzerinde bulunan Aksaray, II. İzzeddin Kılıcarslan'ın yaptırdığı dinî, ticarî ve sosyal tesislerle âdeta yeniden kuruldu....
CELÂLÎ İSYANLARI
16. ve 17.yüzyıllarda Osmanlı iktidarına karşı Anadolu'da meydana gelen isyanlar genel olarak 'Celâlî İsyanları” şeklinde adlandırılır. Konu hakkında pekçok çalışma vardır. İlk önce Mücteba İlgürel hocamızın isimlendirmeyle...
YOL ve TİCARET İLİŞKİSİ
Yol olmadan hiçbir şey olmaz. 90 sene evvel Aksaray'ın yakınlarındaki yolların durumları hakkında 'Bir Tedkik Ve İyi Bir İntihap”başlığı altındaki yazıyı sizlerle paylaşmak isterim. 'Vilayetimizin en mühim ve en büyük...
DÜNYANIN SONU GELİYOR!
Başlık aslında gayet normal. Ahiret inancı olan bizler biliyoruz ki dünyanın sonu muhakkak gelecek. Kıyamet koptuğunda hiçbir şey kalmayacak. Sonsuz âlemde yaşayacağız. Kimimiz cennette kimimizse cehennemde. Lakin 'dünyanın sonu geliyor!”...
YIL 2019. AMA...
Epeydir karşılaşmadığım bir gençle sohbet ettik geçenlerde. Kaç yıl oldu en son gördüğümbilmiyorum ama zor tanıdım. Ben ona göre sima olarak daha az değiştiğimden onun tanıması daha kolay oldu. Öncesinde gayet güzel hasret dolu ifadelerin...
AKSARAYLILAR ve NEVŞEHİRLİLER
Komşu vilayetlerimizden olan Nevşehir'le bağlantımız çok uzun seneler öncesine dayanır. Nevşehirli Damat Sadrazam İbrahim Paşa'nın hayatını araştırdığım zamanlarda da Aksaray ile Nevşehir arasında yakınlık olduğunu görmüştüm....
HAYLAZLIK
İnsanoğlu rahatına düşkündür. Dünyanın neresinde olursa olsun istisna haricinde insanlar rahatı için pek çok şey yapar ya da yapmaz. Yapar çünkü yapmak zorunda olduğu işler vardır. Evinin daha iyi olması için, daha güzel şeyler giymek...
CUMHURİYET SİNEMASI
Geçenlerde '92 Sene Evvelinde Aksaray” başlığı altında 1927 tarihli gazeteden alıntılar yapmıştım. Aksaray Vilayet Gazetesi üzerinde üç yıla yakındır çalışıyorum. Daha evvelinde de istifade etmiştim ama son senelerde tüm satırlarını...
DAHA ÇOK AĞLARIZ
Filistin'le alakalı haber duymadığımız bırakın seneyi ay var mıdır? Yoktur. Çünkü İsrail denilen terör devleti Müslümanların birbirinden kopukluğunu bildiği için meydanı boş buldu. İstedikleri gibi eziyet ediyorlar. Biz ne yapıyoruz?...
92 Sene Evvelinde Aksaray
Özellikle gazete okuyanlar var. Yani internetten filan değil bizzat basılı haberi, yazıyı okuyanlar var. Ki bence -eğer aradığımız, merak ettiğimiz bilginin/yazının basılısı varsa- doğrusu da budur. Göz sağlığımız için en başta ekrandan...
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN UYDURMALARA İHTİYACI YOK!
Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl dönümü. Yine bugünlerde halen alakasız olay ya da fotoğrafları gerçekmiş gibi paylaşanlar var. Hemen aşağıda gördüğünüz fotoğraf Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı günlerde Türkleri göstermiyor....
KILIÇ ARSLAN HAMAMI
Aksaray, sadece şehirde yaşayanların değil herkesin bildiği gibi kadim bir şehirdir. Şehir merkezindeki tarihî eserlerin tamamına yakını Anadolu Selçukluları dönemine aittir. Birazı da beylikler döneminin eserleridir. Türk-İslam mührü...
AKSARAY EKONOMİSİ VE ŞİMENDİFER
Demiryolunun önemi hakkında herkes hemfikirdir kanaatindeyim. Aksaray bu nimete bir türlü kavuşamamıştır. Osmanlı son dönemlerinde bazı projeler varsa da bunlar hep kâğıt üzerinde kalmış bir türlü inşaata geçilememiştir. 1927 tarihinde...
ANKARA’DAN SELAM VAR
1 Mart 2019, cuma günü sabah erkenden Ankara'ya hareket eden otobüse bindiğimde aklımda görmediğim belge, fotoğraf ve haritalar vardı. Daha önce Devlet Arşivleri'nin Cumhuriyet kısmında kataloglarda yer almayan bir belgeyi arşivdeki...
KEMAL KARPAT VE AKSARAY
20 Şubat 2019'da vefat eden ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat hakkında 21 Şubat'ta kaleme aldığım yazıdan sonra belediyemizin eski başkanlarından ve milletvekillerimizden Sayın Osman Ertuğrul aradı. Merhum tarihçimiz...
ATATÜRK VE DÜŞMANLARI
Yeni değildir birilerinin biri(leri)ne düşmanlığı. Hz. Adem'in çocuklarını düşünelim mesela. İlk insanlar olarak kabul edilen Habil ile Kabil arasındaki mesele incir çekirdeğini doldurur muydu? Ama netice ne olmuştu? Kabil, Habil'i...
80 SENE ÖNCESİNİN AKSARAY’I
Bildiğiniz gibi bazen bu gazeteden haberleri sizlerle paylaşıyorum. Bugün yine bu gazeteden iktibas yaptım. Seksen sene evvelinde, tam da şubat ayında Aksaray Vilayeti'nin Meclis'inde pek çok konuda izahat yapılmıştır ve bunlar da Vilayet...
​​​​​​​HOCALI KATLİAMI
Gündem o kadar hızlı değişiyor ki önemli meseleler bile hatırlanmaz ya da konuşulmaz oluyor. Hele de insanımızın gündeminde bazı tarihî hadiseler hiç olmuyor. Bunlardan birisi de 1992'de yaşanan Hocalı Katliamıdır.Uzun yazıların...
HİMAYE-İ ETFAL VE AKSARAYLI KADINLAR
Eski gazeteleri okurken pek çok şeyi kaydettim. Günümüz Türkçesine aktardım. Bunlardan birisi de 1927'de Himaye-i Etfal'e yardım etmek amacıyla Aksaray Milli Kütüphanesi'nde toplanan kadınların haberidir. Bu yardımsever kadınlar...
FAKİR ÖĞRENCİLERE YARDIM EDENLER -2-
1931 tarihli gazetede 'Mekteplere Yardım” başlığı altında teberruatta (yardımda) bulunan zevatın esamisi (isimleri)yer almaktadır.Dünkü yazımdaGelveri'deki çocuklara yardım edenlerin isimlerini ve yaptıkları yardımların miktarını...
FAKİR ÖĞRENCİLERE YARDIM EDENLER
1931 tarihli gazetede 'Mekteplere Yardım” başlığı altında teberruatta (yardımda) bulunan zevatın esamisi (isimleri)yer almaktadır. Gelveri'deki öğrencilere yardım edenler Lira kuruş Baş Muallim Ali Rıza Bey 2 Baş Muallim Ali Rıza...
Aksaray’ın iki gözü
1926 tarihli Osmanlıca bir yazıyı günümüz Türkçesine aktarmıştım. Yani diliçi çeviri yapmıştım. Azm-i Millî T.A.Ş.'nin önemini anlatan yazıdan öğrenilecek çok şey var kanaatimce. 'İnsanlar ne garip ilhamların müzahir tecellisidir....
HER EVE DÜŞEN ATEŞ
Dün (11 Şubat 2019) yine acı bir haber aldık. İstanbul Çekmeköy'de, Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarına UH-1 tipi bir askeri helikopter düştüğü haberini aldığımda sanki eski bir haberi yanlışlıkla...
Aksaray Millet Mektebi
Cuma günü Millet Mektepleri hakkında genel bilgi vermiştim. Resmî Gazetede yayımlanan kararname sonrasında Aksaray'da da bazı yaptırımlar karara bağlanmış ve vatandaşlara duyurulmuştur. Ve halkın derslere katılıp katılmadığı bizzat...