SAFFET ÇALIŞKAN
SAFFET ÇALIŞKAN
YAZAR
Yazarın Makaleleri
SORU-CEVAP
Sevgili okuyucularımız bu hafta da; geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.. 1- Lise veya yüksek öğrenimden mezun oldum. Anne/babamın bakmakla yükümlüsü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam...
Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri
Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda; • Gelir...
Sigortalılık Statüleri
Mülga 506 sayılı Kanuna tabi olarak hizmet akdiyle çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Mülga 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ıncı maddeleri kapsamındaki isteğe bağlı ve topluluk (avukat ve noterler) sigortasına...
Hizmet belgesini nasıl temin edebilirim?
S. Arabistan'da çalıştım ancak pasaportumu kaybettim. Hizmet belgesini nasıl temin edebilirim? S.Arabistan'da geçen çalışma sürelerinin tespit edilebilmesi için bu ülkede çalışırken kullanmış olduğunuz pasaport/pasaportların...
BORÇLANILABİLECEK HİZMET SÜRELERİ
Sevgili okuyucularımız ancak, aşağıda maddeler halinde saydığımız hizmet süreleri prim bedellerini güncel tutarlardan SGK ya ödeyerek (borçlanma işlemi gerçekleştirerek) hizmetten sayılabilmektedir. Bunları bu hafta sizlerle bir bütün...
Yeni Doğan Çocuğun SGK Kaydı Nasıl Yapılıyor ? Bebeğin SGK kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt işleminden önce çocuğun öncelikle Nüfus kaydının yapılması gerekiyor. Son düzenleme ile Nüfus kayıtları da artık otomatik oluyor. Hastane doğumları Nüfus Müdürlüğüne online ortamda bildiriyor ve...
Borçlanma kapsamında olmayan süreler
Sevgili okuyucularımız yine bu hafta da yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili önemli bir hususu açıklamaya çalışacağız. *. Borçlanma kapsamında olmayan süreler Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre aşağıda sayılan süreler,...
BORÇLANMA
Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlerle hangi hizmetlerin nasıl borçlanma yoluyla hizmetten sayılabileceği hususunu paylaşacağız. BORÇLANMA 1-Borçlanılacak süreler nelerdir. 1-a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni...
Emeklilik İle İlgili Temel Kavramlar
Sevgili okuyucularımız bu hafta emeklilik ile ilgili temel kavramları açıklamaya çalışacağız. Emeklilik İle İlgili Temel Kavramlar Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli...
Bayram İkramiyesi Nedir?
Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. .Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenir? Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan...
Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?
Başvuru sahibince Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak...
Çalışan öğrencilerin aylıkları ve kesinti
Sevgili okuyucularımız bu günkü yazımız biraz da yeni haber niteliğinde.Şöyle ki;20 yaşını geçmemiş olmak kaydıyla orta öğrenim öğrencileri,yine 25 yaşına kadar ki yüksek öğrenim gören öğrenciler 5510-4/1.b kapsamında yani bilinen...
Hak sahipleri Cenaze Ödeneği
1- Emekli Sandığı emeklisiyim. Bakmakla yükümlü olduğum Annem/babam vefat etti. Ölüm yardımı alabilir miyim? Bakmakla yükümlü olunan kişilerin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödemesi yapılamamaktadır. 2- Emekli Sandığından emekli...
Hizmet çakışması
Yaşamda değişik nedenlerle, farklı statülerde sigortalı olmayı gerektirecek işlerin aynı anda yapıldığı görülmektedir. Gerek kısa vadeli sigortalardan sağlanan hakların bazılarının farklı olması, gerekse emeklilik şartlarının sigortalılık...
Son yasa ile SGK alanında getirilen yenilikler
Sevgili okuyucularımız bilindiği üzere, TBMM Genel Kurulun da görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen, vergi ve bazı alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun ile Sosyal Güvenlik alanında...
Çalışan Çocukların Sigortalılığı
- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; - Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler...
ESNEK ÇALIŞMA VE KISMİ SÜRELİ SİGORTALILIK
5510 sayılı kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az...
soru - cevap
1-Askerliğini er, erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okul öğrencilerinin bu durumlarının sona ermesine rağmen SPAS programında er, erbaş olarak görünmesi halinde nasıl bir yol izlenmelidir? Kişinin askerlik şubesinden veya terhis...
DİŞ TEDAVİLERİ
sevgili Yeni Aksaray gazetesi okuyucuları bu haftaki konumuzu diş tedavilerine ayırdık.Öncelikle artık hayatımızda yer almış olan implant tedavilerinden bahsetmekte fayda var.... Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal...
Genel Sağlık Sigortası İle Sağlık Aktivasyon ve Provizyonu
1-Kişiler hangi hallerde hiçbir şart aranmadan sağlık hizmetlerinden yararlandırılır? 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, Trafik kazası halleri, Acil haller, İş kazası ile meslek hastalığı...
SORU VE CEVAPLAR
1-Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli çalışanlar sigortalı sayılırlar mı? 1- Mülga 506 sayılı kanuna göre ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılırken, ev hizmetlerinde ücretsiz...
İlave Ücret
Sevgili Yeni Aksaray Gazetesi okuyucularımız,bu haftaki yazımızda da sizlerle sağlık kurumlarında ilave ücret alınmayacak kişiler ve halleri paylaşacağız. İlave Ücret Alınması hususu hem sigortalılarımızı,emeklilerimizi hem de özel ve...
SGDP Kimlerden Kesilmemektedir? -3-
 Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunup bu kapsamdaki çalışmaları nedeniyle emekli olanlarla, hizmet akdine tabi çalışması dolayısıyla, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ya da devlet memuru olarak emekli olduktan...
Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) -2-
5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde 6663 sayılı Kanun ile yapılan söz konusu değişikliklerin 6663 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/2/2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe gireceği öngörülmüş ve bu çerçevede,...