SAFFET ÇALIŞKAN
SAFFET ÇALIŞKAN
YAZAR
Yazarın Makaleleri
MALÜLLÜK VE MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI
Malullük Kimler Malul Sayılır? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı...
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri
Sevgili okuyucularımız yurt dışında çalışan vatandaşlarımız nimet-külfet dengesi çerçevesinde 01 Ağustos Perşembe gününden itibaren, ülkemizden emekli olabilme durumları yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Bu yeni değişiklikleri...
01.08.2019 DAN İTİBAREN YURT DIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZIN EMEKLİLİK ŞARTLARI TEMELDEN DEĞİŞTİ
TBMM Genel kurulunca aynen kabul edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızca da imzalanan ve dün Resmi Gazete de yayınlanarak 01.08.2019 gününden itibaren yürürlüğe girecek olan 'Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
ÜLKEMİZLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN ÜLKELERDEKİ ÇALIŞMA VE EV HANIMLIĞI SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI
Sevgili okuyucularımız geçen hafta sosyal güvenlik sözleşmemiz olan ülkelerdeki borçlanılabilecek süre ve usullerini paylaşmıştık.Bu hafta sosyal güvenlik sözleşmemizin olmadığı ülkelerdeki çalışma ve ev hanımlığı sürelerinin...
Sigortalılık Kapsamı
Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar...
Doğum Borçlanması
Doğum Borçlanması Nereye, nasıl başvurulur? İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı...
Çalışan Çocukların Sigortalılığı
- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; - Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler...
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
 Sevgili okuyucularımız asgari işçlik pek çoğumuz duymuşuzdur.Bu hafta bunu sizlerle paylaşacağız.Asgariiççilik genelde müstakil yaptırılan inşaatlarda kullanım ruhsatı almak için gereken SGK dan borcu yoktur yazısı alınacağı...
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar...
BELEDİYE BAŞKANLARI HANGİ STATÜDE SİGORTALI SAYILIR?
Belediye başkanlarının SSK, Bağ-Kur veya T.C. Emekli Sandığı kapsamında sigortalı sayılıp sayılmayacağı hususunda belirleyici olan unsur, bunların 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayından önce sigortalılığının bulunup...
İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri
belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç...
Kıdem tazminatı şartları nelerdir ?
Tazminat için gereken şartlar aslında çok da fazla değildir. Kıdem tazminatı almanın şartlarından en önemlisi işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız. Eğer işyerinde en az 1 yıllık çalışmanız yoksa işyeri tazminat alma şartlarından...
TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEMELERİ
Tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemesi, iyileştirme araç ve gereçleri, ortez, protez nedir? Tıbbî cihaz: Sağlık Bakanlığı Tıbbî Cihaz Yönetmeliğinde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus cihaz, aksesuar...
MADAALYA MAAŞLARI VE KİMLERE İNTİKALİ İLE ŞEHİT ÇOCUKLARINA ÖDENEN EĞİTİM ÖĞRETİM(TÜTÜN) İKRAMİYESİ
Sevgili okuyucularımız bu hafta şehit çocuklarına ödenen ve tütün ikramiyesi olarakda bilinen eğitim öğretim yardımı ile istiklal,Kore ve Kıbrıs gazilerimize bağlanan madalya aylığı ile bunun kime intikali konusunu işleyeceğiz... İstiklal,...
ÖLÜM AYLIĞININ EŞİNE VE ERKEK-KIZ YETİMLERİNE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLAMA ŞARTLARI
Sevgili okuyucularımız SSK,BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI emeklilerimize yapılan 2019 yılı zamları belli oldu.Emekli Sandığı emeklilerinin 209 zam farkları;maaşını aylık alanlara Şubat ayıyla birlikte,üç aylık alanlarda ise,birinci grup emeklilere...
Ölüm Aylığı
Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir? Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,...
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Sevgili okuyucularımız bu haftaki konumuzu isteğe bağlı sigortalılığa ayırmak istedik. Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Türkiye'de ikamet edenler(ayrıca Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış...
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Sevgili okuyucularımız bu hafta esnek çalışma veya diğer bir ifadeyle kısmi süreli çalışma hususunu sizlerle paylaşacağız.Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü...
DOĞUM BORÇLANMASI
Sevgili okuyucularımız bu hafta kadınların doğum borçlanması konusunu açıklamaya çalışacağız. Kimler borçlanma talebinde bulunabilir? Doğumdan önce, - Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga...
SORU-CEVAP
Sevgili okuyucularımız bu hafta da; geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.. 1- Lise veya yüksek öğrenimden mezun oldum. Anne/babamın bakmakla yükümlüsü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam...
Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri
Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda; • Gelir...
Sigortalılık Statüleri
Mülga 506 sayılı Kanuna tabi olarak hizmet akdiyle çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Mülga 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ıncı maddeleri kapsamındaki isteğe bağlı ve topluluk (avukat ve noterler) sigortasına...
Hizmet belgesini nasıl temin edebilirim?
S. Arabistan'da çalıştım ancak pasaportumu kaybettim. Hizmet belgesini nasıl temin edebilirim? S.Arabistan'da geçen çalışma sürelerinin tespit edilebilmesi için bu ülkede çalışırken kullanmış olduğunuz pasaport/pasaportların...
BORÇLANILABİLECEK HİZMET SÜRELERİ
Sevgili okuyucularımız ancak, aşağıda maddeler halinde saydığımız hizmet süreleri prim bedellerini güncel tutarlardan SGK ya ödeyerek (borçlanma işlemi gerçekleştirerek) hizmetten sayılabilmektedir. Bunları bu hafta sizlerle bir bütün...