SAFFET ÇALIŞKAN
SAFFET ÇALIŞKAN
YAZAR
Yazarın Makaleleri
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar...
M TAZMİNATI NEDİR ALABİLME ŞARTLARI VE NASIL HESAP EDİLİR.?
Sevgili okuyucularımız geçen hafta 2020 ocak ayı itibariyle memur,işçi ,tarım ve esnaf bağ-kur emeklilerinin yeni maaş artışlarını ve miktarları sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta kıdem tazminatı nedir,kıdem tazminatını alabilme şartları...
MEMUR ,EMEKLİLERİ ,İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 2020 YILI MAAŞLARI
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM TABLOSU Sevgili okuyucularımız,bu hafta sizlerle 2020 ocak ayından itibaren memur maaşları memur,işçi,esnafbağ-kur ,tarım bağ-kur emeklilerimizin emekli aylıklarını 2019 temmuz aylıkları ile mukayeseli bir şekilde...
2020 yılı ASGARİ ÜCRET TUTARLARI VE YANSIMALARI
Sevgili okuyucularımız, bu hafta sizlerle 2020 yılı için belirlenen asgari ücret ve asgari ücrete dayalı BAĞ_KUR ve SSK sigorta prim tutarları GSS prim tutarı ile asgari ücrete göre değişmekte olan askerlik doğum ve yurt dışı hizmet borçlanma...
TARIMDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SİGORTALILIK DURUMLARI
4/1-a kapsamındaki Tarım Sigortalıları Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar: Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve hizmet akdi statüsünde sayılacaktır. Tarımda...
İş Kazası
İş Kazası Nedir? Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlerle iş kazası nedir? Bir olayın iş kzası taşıması için hangi unsurları taşımalı ve kimler bu kapsamda.Bunları paylaşacağız. İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı...
Malullük
Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlerle malüllük konusunu inceliyeceğiz inşallah....Kimler Malul Sayılır? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız...
GENEL SAĞLIK SİORTASI İLE İLGİLİ GENELİ İLGİLENDİREN SORU VE CEVAPLARI
Sevgili okuyucularımız,geçen hafta Genel Sağlık Sigortası ile gelir testi nedir nasıl yapılır sizlerle paylaşmıştık Bu hafta da; bu konularla ilgili olarak ve geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.....
GENEL SAĞLIK SİORTASI İLE İLGİLİ GENELİ İLGİLENDİREN SORU VE CEVAPLARI
Sevgili okuyucularımız,geçen hafta Genel Sağlık Sigortası ile gelir testi nedir nasıl yapılır sizlerle paylaşmıştık Bu hafta da; bu konularla ilgili olarak ve geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.....
Genel Sağlık Sigortası Kavramı neyi ifade etmektedir?
Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları...
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Ekim 2008 Sonrası İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar
Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; - 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı...
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMEYE DEVAM EDİYORUZ..
5.5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (b) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi? İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe...
BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
Yaşlılık Aylığı 4/b(Mülga Bağ-kur) 1.Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? Yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır. 2.Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine...
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI
Sevgili okuyucularımız bu hafta iş kazaları meslek hastalıkları ve analık ve hastalık sigortalarını kapsayan kısa vadeli sigorta kollarını sizlerle paylaşacağız. Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya...
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, Sigortalı...
ÖLÜM AYLIĞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ SORULARIN CEVAPLARI
Ölen Sigortalının Hak sahipleri ve Ölüm Aylığı hakkında soru ve cevapları Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlere tatilimizi geçirdiğimiz "İzmir Dikili den Reyhan Bağımızdan yazıyorum.Ölüm aylığı ile ilgili geneli ilgilendiren soruların...
MALÜLLÜK VE MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI
Malullük Kimler Malul Sayılır? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı...
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri
Sevgili okuyucularımız yurt dışında çalışan vatandaşlarımız nimet-külfet dengesi çerçevesinde 01 Ağustos Perşembe gününden itibaren, ülkemizden emekli olabilme durumları yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Bu yeni değişiklikleri...
01.08.2019 DAN İTİBAREN YURT DIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZIN EMEKLİLİK ŞARTLARI TEMELDEN DEĞİŞTİ
TBMM Genel kurulunca aynen kabul edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızca da imzalanan ve dün Resmi Gazete de yayınlanarak 01.08.2019 gününden itibaren yürürlüğe girecek olan 'Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
ÜLKEMİZLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN ÜLKELERDEKİ ÇALIŞMA VE EV HANIMLIĞI SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI
Sevgili okuyucularımız geçen hafta sosyal güvenlik sözleşmemiz olan ülkelerdeki borçlanılabilecek süre ve usullerini paylaşmıştık.Bu hafta sosyal güvenlik sözleşmemizin olmadığı ülkelerdeki çalışma ve ev hanımlığı sürelerinin...
Sigortalılık Kapsamı
Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar...
Doğum Borçlanması
Doğum Borçlanması Nereye, nasıl başvurulur? İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı...
Çalışan Çocukların Sigortalılığı
- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; - Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler...