banner26
SAFFET ÇALIŞKAN
SAFFET ÇALIŞKAN
YAZAR
Yazarın Makaleleri
EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN GEREKLİ İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR
Sevgili okuyucularımız bu hafta emeklilik ile ilgili temel kavramları ,Emekli aylığına hak kazanabilmek için gerekli en önemli faktörleri sizlerle paylaşacağız., Öncelikle,Emeklilik İle İlgili Temel Kavramlar ı ele alalım. Dinamik yapıya...
SİGORTALILI ÇALIŞMA SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI HALİ
Yaşamda değişik nedenlerle, farklı statülerde sigortalı olmayı gerektirecek işlerin aynı anda yapıldığı görülmektedir. Gerek kısa vadeli sigortalardan sağlanan hakların bazılarının farklı olması, gerekse emeklilik şartlarının sigortalılık...
İşverenin Yükümlülükleri
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verme Yükümlülüğü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için işe başlamadan en az 1 gün önce...
YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ
Yurtdışı Borçlanma başvurusu yaparken Yurtdışı Borçlanma Talep dilekçesi ile birlikte sizden hangi belgeler istenir? Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur....
Sosyal güvenlikle ilgili yenilikler ve yurt dışı borçlanmaları
Sevgili okuyucularımız bu hafta sosyal güvenlikle ilgili 4 yeni haberle yazımıza başlamak sonrada yurt dışı borçlanması ile ilgili konumuzun ilk bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1-İlk haberimiz coronovirüs dolayısı ile olumsuz etkilenen...
soru cevap
Sevgili Yeni Aksaray gazetesi okuyucularımız bu hafta köşemizde emeklilikle ilgili Özellikle emekliliği doğrudan ilgilendiren sigorta başlangıç tarihi ile ilgili soruları cevaplamaya çalışacağız.. 1-Sigortalılık süresi hesap etmede 01/04/1981...
Ekim 2008 Sonrası İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar
İsteğe bağlı sigortalılıkta özellikle 01.10.2008 den sonra önemli değişiklikler oldu.Sevgili okuyucularımız o nedenle bu hafta özellikle bu konuyu işleyeceğiz........Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Türkiye'de ikamet edenler...
ER VE ERBAŞLARIN VAZİFE MALÜLLÜĞÜ DURUMLARI
Sevgili okuyucularımız öncelikle İdlib de şehit düşen MehmetçiklerimizeCenab ı Allah dan rahmet,kederli aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.Bu hafta er ve erbaşların vazife malullüğü durumlarını inceleyeceğiz. Tabi Olunan...
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar...
M TAZMİNATI NEDİR ALABİLME ŞARTLARI VE NASIL HESAP EDİLİR.?
Sevgili okuyucularımız geçen hafta 2020 ocak ayı itibariyle memur,işçi ,tarım ve esnaf bağ-kur emeklilerinin yeni maaş artışlarını ve miktarları sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta kıdem tazminatı nedir,kıdem tazminatını alabilme şartları...
MEMUR ,EMEKLİLERİ ,İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 2020 YILI MAAŞLARI
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM TABLOSU Sevgili okuyucularımız,bu hafta sizlerle 2020 ocak ayından itibaren memur maaşları memur,işçi,esnafbağ-kur ,tarım bağ-kur emeklilerimizin emekli aylıklarını 2019 temmuz aylıkları ile mukayeseli bir şekilde...
2020 yılı ASGARİ ÜCRET TUTARLARI VE YANSIMALARI
Sevgili okuyucularımız, bu hafta sizlerle 2020 yılı için belirlenen asgari ücret ve asgari ücrete dayalı BAĞ_KUR ve SSK sigorta prim tutarları GSS prim tutarı ile asgari ücrete göre değişmekte olan askerlik doğum ve yurt dışı hizmet borçlanma...
TARIMDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SİGORTALILIK DURUMLARI
4/1-a kapsamındaki Tarım Sigortalıları Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar: Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve hizmet akdi statüsünde sayılacaktır. Tarımda...
İş Kazası
İş Kazası Nedir? Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlerle iş kazası nedir? Bir olayın iş kzası taşıması için hangi unsurları taşımalı ve kimler bu kapsamda.Bunları paylaşacağız. İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı...
Malullük
Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlerle malüllük konusunu inceliyeceğiz inşallah....Kimler Malul Sayılır? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız...
GENEL SAĞLIK SİORTASI İLE İLGİLİ GENELİ İLGİLENDİREN SORU VE CEVAPLARI
Sevgili okuyucularımız,geçen hafta Genel Sağlık Sigortası ile gelir testi nedir nasıl yapılır sizlerle paylaşmıştık Bu hafta da; bu konularla ilgili olarak ve geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.....
GENEL SAĞLIK SİORTASI İLE İLGİLİ GENELİ İLGİLENDİREN SORU VE CEVAPLARI
Sevgili okuyucularımız,geçen hafta Genel Sağlık Sigortası ile gelir testi nedir nasıl yapılır sizlerle paylaşmıştık Bu hafta da; bu konularla ilgili olarak ve geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.....
Genel Sağlık Sigortası Kavramı neyi ifade etmektedir?
Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları...
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Ekim 2008 Sonrası İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar
Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; - 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı...
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMEYE DEVAM EDİYORUZ..
5.5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (b) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi? İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe...
BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
Yaşlılık Aylığı 4/b(Mülga Bağ-kur) 1.Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? Yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır. 2.Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine...
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI
Sevgili okuyucularımız bu hafta iş kazaları meslek hastalıkları ve analık ve hastalık sigortalarını kapsayan kısa vadeli sigorta kollarını sizlerle paylaşacağız. Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya...
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, Sigortalı...

banner31

banner34