SAFFET  ÇALIŞKAN
SAFFET ÇALIŞKAN
YAZAR
Yazarın Makaleleri
Çalışan öğrencilerin aylıkları ve kesinti
Sevgili okuyucularımız bu günkü yazımız biraz da yeni haber niteliğinde.Şöyle ki;20 yaşını geçmemiş olmak kaydıyla orta öğrenim öğrencileri,yine 25 yaşına kadar ki yüksek öğrenim gören öğrenciler 5510-4/1.b kapsamında yani bilinen...
Hak sahipleri Cenaze Ödeneği
1- Emekli Sandığı emeklisiyim. Bakmakla yükümlü olduğum Annem/babam vefat etti. Ölüm yardımı alabilir miyim? Bakmakla yükümlü olunan kişilerin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödemesi yapılamamaktadır. 2- Emekli Sandığından emekli...
Hizmet çakışması
Yaşamda değişik nedenlerle, farklı statülerde sigortalı olmayı gerektirecek işlerin aynı anda yapıldığı görülmektedir. Gerek kısa vadeli sigortalardan sağlanan hakların bazılarının farklı olması, gerekse emeklilik şartlarının sigortalılık...
Son yasa ile SGK alanında getirilen yenilikler
Sevgili okuyucularımız bilindiği üzere, TBMM Genel Kurulun da görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen, vergi ve bazı alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun ile Sosyal Güvenlik alanında...
Çalışan Çocukların Sigortalılığı
- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; - Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler...
ESNEK ÇALIŞMA VE KISMİ SÜRELİ SİGORTALILIK
5510 sayılı kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az...
soru - cevap
1-Askerliğini er, erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okul öğrencilerinin bu durumlarının sona ermesine rağmen SPAS programında er, erbaş olarak görünmesi halinde nasıl bir yol izlenmelidir? Kişinin askerlik şubesinden veya terhis...
DİŞ TEDAVİLERİ
sevgili Yeni Aksaray gazetesi okuyucuları bu haftaki konumuzu diş tedavilerine ayırdık.Öncelikle artık hayatımızda yer almış olan implant tedavilerinden bahsetmekte fayda var.... Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak; a) Maksillofasiyal...
Genel Sağlık Sigortası İle Sağlık Aktivasyon ve Provizyonu
1-Kişiler hangi hallerde hiçbir şart aranmadan sağlık hizmetlerinden yararlandırılır? 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, Trafik kazası halleri, Acil haller, İş kazası ile meslek hastalığı...
SORU VE CEVAPLAR
1-Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli çalışanlar sigortalı sayılırlar mı? 1- Mülga 506 sayılı kanuna göre ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılırken, ev hizmetlerinde ücretsiz...
İlave Ücret
Sevgili Yeni Aksaray Gazetesi okuyucularımız,bu haftaki yazımızda da sizlerle sağlık kurumlarında ilave ücret alınmayacak kişiler ve halleri paylaşacağız. İlave Ücret Alınması hususu hem sigortalılarımızı,emeklilerimizi hem de özel ve...
SGDP Kimlerden Kesilmemektedir? -3-
 Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunup bu kapsamdaki çalışmaları nedeniyle emekli olanlarla, hizmet akdine tabi çalışması dolayısıyla, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ya da devlet memuru olarak emekli olduktan...
Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) -2-
5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde 6663 sayılı Kanun ile yapılan söz konusu değişikliklerin 6663 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/2/2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe gireceği öngörülmüş ve bu çerçevede,...
Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP) -1-
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP ) nedir? Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları...
İş Kazası ve Meslek Hastalığı İş Kazası
Sevgili Yeni Aksaray okuyucuları gazetenizin sizin için ayırdığı SGK köşemizde bu hafta çok önemli bir konuyu inceleyeceğiz İş Kazası ve Meslek Hastalığı İş Kazası 1-İş kazası ve meslek hastalığı hükümleri hangi sigortalılar hakkında...
Evlenme Ödeneği
Evlenme Ödeneği Nedir? Şartları Nelerdir? Sevgili okuyucularımız. gazeteniz Yeni Aksaray ın sizler için ayırmış olduğu SGK köşemizde bu hafta evlenme yardımını inceleyeceğiz... Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden...
Cenaze Ödeneği
Sevgili Yeni Aksaray gazetesi okuyucuları,bu hafta sizlerle farklı bir konuyu paylaşmaya devam edeceğiz.Ölüm yardımı veya diğer bir ifadeyle cenaze ödeneği...Cenaze Ödeneği Nedir? Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma...
Hizmet Akdiyle Çalışanların Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?
Sevgili Yeni Aksaray okuyucuları Aksaray ımız da Tarım sektöründe çalışan kardeşlerimizin sayısı bir hayli var.Bu nedenle bu haftaki konumuzu tarım kesiminde işci olarak çalışanların haklarına ayıracağız.. Tarımda hizmet akdi ile çalışanların...
Er Ve Erbaşların Vazife Malullüğü
Tabi Olunan Mevzuat: 5434 56. MD., 5434 64. MD., 2330, 3713 S.K.) Vazife Malullüğü Kapsamında Kimlere Aylık Bağlanmaktadır? Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine...
Meslek Hastalığı Nedir?
Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal...
Yurtdışı Sağlık İşlemleri
Sevgili okuyucularımız bu gün sizlele yurt dışı sağlık işlemlerini anlatmaya çalışacağız... Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden 23'ü halen yürürlükte olup bunlardan; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya,...
EMEKLİLİK KAVRAMI
Sevgili okuyucularımız YENİAKSARAY Gazetemizin sizler için ayırdığı sosyal güvenlik köşemiz de bu gün emeklilik kavramı ve genel olarak emekli olabilmek için bir kaç örnekle gerekli sigortalılık sürelerini izah etmeye çalışacağız....
Kadın sigortalıların haklarından; emzirme ödeneği
Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir? Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar...
SORU CEVAP
Sevgili okuyucularımız bu gün de gazeteniz YENİ AKSARAY ın sizler için ayırdığı SGK Köşemizde soruları cevaplamaya devam ediyoruz. 8- Ordu vazife malulüyüm. 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde, malul aylığım kesilir mi? Vazife...