SAFFET ÇALIŞKAN
SAFFET ÇALIŞKAN
YAZAR
Yazarın Makaleleri
MADAALYA MAAŞLARI VE KİMLERE İNTİKALİ İLE ŞEHİT ÇOCUKLARINA ÖDENEN EĞİTİM ÖĞRETİM(TÜTÜN) İKRAMİYESİ
Sevgili okuyucularımız bu hafta şehit çocuklarına ödenen ve tütün ikramiyesi olarakda bilinen eğitim öğretim yardımı ile istiklal,Kore ve Kıbrıs gazilerimize bağlanan madalya aylığı ile bunun kime intikali konusunu işleyeceğiz... İstiklal,...
ÖLÜM AYLIĞININ EŞİNE VE ERKEK-KIZ YETİMLERİNE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLAMA ŞARTLARI
Sevgili okuyucularımız SSK,BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI emeklilerimize yapılan 2019 yılı zamları belli oldu.Emekli Sandığı emeklilerinin 209 zam farkları;maaşını aylık alanlara Şubat ayıyla birlikte,üç aylık alanlarda ise,birinci grup emeklilere...
Ölüm Aylığı
Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir? Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,...
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Sevgili okuyucularımız bu haftaki konumuzu isteğe bağlı sigortalılığa ayırmak istedik. Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Türkiye'de ikamet edenler(ayrıca Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış...
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Sevgili okuyucularımız bu hafta esnek çalışma veya diğer bir ifadeyle kısmi süreli çalışma hususunu sizlerle paylaşacağız.Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü...
DOĞUM BORÇLANMASI
Sevgili okuyucularımız bu hafta kadınların doğum borçlanması konusunu açıklamaya çalışacağız. Kimler borçlanma talebinde bulunabilir? Doğumdan önce, - Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga...
SORU-CEVAP
Sevgili okuyucularımız bu hafta da; geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.. 1- Lise veya yüksek öğrenimden mezun oldum. Anne/babamın bakmakla yükümlüsü olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam...
Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri
Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda; • Gelir...
Sigortalılık Statüleri
Mülga 506 sayılı Kanuna tabi olarak hizmet akdiyle çalışanlar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Mülga 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ıncı maddeleri kapsamındaki isteğe bağlı ve topluluk (avukat ve noterler) sigortasına...
Hizmet belgesini nasıl temin edebilirim?
S. Arabistan'da çalıştım ancak pasaportumu kaybettim. Hizmet belgesini nasıl temin edebilirim? S.Arabistan'da geçen çalışma sürelerinin tespit edilebilmesi için bu ülkede çalışırken kullanmış olduğunuz pasaport/pasaportların...
BORÇLANILABİLECEK HİZMET SÜRELERİ
Sevgili okuyucularımız ancak, aşağıda maddeler halinde saydığımız hizmet süreleri prim bedellerini güncel tutarlardan SGK ya ödeyerek (borçlanma işlemi gerçekleştirerek) hizmetten sayılabilmektedir. Bunları bu hafta sizlerle bir bütün...
Yeni Doğan Çocuğun SGK Kaydı Nasıl Yapılıyor ? Bebeğin SGK kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt işleminden önce çocuğun öncelikle Nüfus kaydının yapılması gerekiyor. Son düzenleme ile Nüfus kayıtları da artık otomatik oluyor. Hastane doğumları Nüfus Müdürlüğüne online ortamda bildiriyor ve...
Borçlanma kapsamında olmayan süreler
Sevgili okuyucularımız yine bu hafta da yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili önemli bir hususu açıklamaya çalışacağız. *. Borçlanma kapsamında olmayan süreler Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre aşağıda sayılan süreler,...
BORÇLANMA
Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlerle hangi hizmetlerin nasıl borçlanma yoluyla hizmetten sayılabileceği hususunu paylaşacağız. BORÇLANMA 1-Borçlanılacak süreler nelerdir. 1-a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni...
Emeklilik İle İlgili Temel Kavramlar
Sevgili okuyucularımız bu hafta emeklilik ile ilgili temel kavramları açıklamaya çalışacağız. Emeklilik İle İlgili Temel Kavramlar Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli...
Bayram İkramiyesi Nedir?
Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. .Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenir? Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan...
Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?
Başvuru sahibince Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak...
Çalışan öğrencilerin aylıkları ve kesinti
Sevgili okuyucularımız bu günkü yazımız biraz da yeni haber niteliğinde.Şöyle ki;20 yaşını geçmemiş olmak kaydıyla orta öğrenim öğrencileri,yine 25 yaşına kadar ki yüksek öğrenim gören öğrenciler 5510-4/1.b kapsamında yani bilinen...
Hak sahipleri Cenaze Ödeneği
1- Emekli Sandığı emeklisiyim. Bakmakla yükümlü olduğum Annem/babam vefat etti. Ölüm yardımı alabilir miyim? Bakmakla yükümlü olunan kişilerin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödemesi yapılamamaktadır. 2- Emekli Sandığından emekli...
Hizmet çakışması
Yaşamda değişik nedenlerle, farklı statülerde sigortalı olmayı gerektirecek işlerin aynı anda yapıldığı görülmektedir. Gerek kısa vadeli sigortalardan sağlanan hakların bazılarının farklı olması, gerekse emeklilik şartlarının sigortalılık...
Son yasa ile SGK alanında getirilen yenilikler
Sevgili okuyucularımız bilindiği üzere, TBMM Genel Kurulun da görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen, vergi ve bazı alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun ile Sosyal Güvenlik alanında...
Çalışan Çocukların Sigortalılığı
- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; - Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler...
ESNEK ÇALIŞMA VE KISMİ SÜRELİ SİGORTALILIK
5510 sayılı kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az...
soru - cevap
1-Askerliğini er, erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okul öğrencilerinin bu durumlarının sona ermesine rağmen SPAS programında er, erbaş olarak görünmesi halinde nasıl bir yol izlenmelidir? Kişinin askerlik şubesinden veya terhis...