SAFFET ÇALIŞKAN
SAFFET ÇALIŞKAN
YAZAR
Yazarın Makaleleri
Malullük
Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlerle malüllük konusunu inceliyeceğiz inşallah....Kimler Malul Sayılır? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız...
GENEL SAĞLIK SİORTASI İLE İLGİLİ GENELİ İLGİLENDİREN SORU VE CEVAPLARI
Sevgili okuyucularımız,geçen hafta Genel Sağlık Sigortası ile gelir testi nedir nasıl yapılır sizlerle paylaşmıştık Bu hafta da; bu konularla ilgili olarak ve geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.....
GENEL SAĞLIK SİORTASI İLE İLGİLİ GENELİ İLGİLENDİREN SORU VE CEVAPLARI
Sevgili okuyucularımız,geçen hafta Genel Sağlık Sigortası ile gelir testi nedir nasıl yapılır sizlerle paylaşmıştık Bu hafta da; bu konularla ilgili olarak ve geneli ilgilendirdiğini düşündüğümüz sorulara cevap vermeye çalışacağız.....
Genel Sağlık Sigortası Kavramı neyi ifade etmektedir?
Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları...
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Ekim 2008 Sonrası İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar
Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; - 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı...
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMEYE DEVAM EDİYORUZ..
5.5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (b) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi? İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe...
BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
Yaşlılık Aylığı 4/b(Mülga Bağ-kur) 1.Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? Yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır. 2.Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine...
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI
Sevgili okuyucularımız bu hafta iş kazaları meslek hastalıkları ve analık ve hastalık sigortalarını kapsayan kısa vadeli sigorta kollarını sizlerle paylaşacağız. Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya...
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, Sigortalı...
ÖLÜM AYLIĞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ SORULARIN CEVAPLARI
Ölen Sigortalının Hak sahipleri ve Ölüm Aylığı hakkında soru ve cevapları Sevgili okuyucularımız bu hafta sizlere tatilimizi geçirdiğimiz "İzmir Dikili den Reyhan Bağımızdan yazıyorum.Ölüm aylığı ile ilgili geneli ilgilendiren soruların...
MALÜLLÜK VE MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI
Malullük Kimler Malul Sayılır? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (5510 sayılı...
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri
Sevgili okuyucularımız yurt dışında çalışan vatandaşlarımız nimet-külfet dengesi çerçevesinde 01 Ağustos Perşembe gününden itibaren, ülkemizden emekli olabilme durumları yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Bu yeni değişiklikleri...
01.08.2019 DAN İTİBAREN YURT DIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZIN EMEKLİLİK ŞARTLARI TEMELDEN DEĞİŞTİ
TBMM Genel kurulunca aynen kabul edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızca da imzalanan ve dün Resmi Gazete de yayınlanarak 01.08.2019 gününden itibaren yürürlüğe girecek olan 'Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
ÜLKEMİZLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN ÜLKELERDEKİ ÇALIŞMA VE EV HANIMLIĞI SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI
Sevgili okuyucularımız geçen hafta sosyal güvenlik sözleşmemiz olan ülkelerdeki borçlanılabilecek süre ve usullerini paylaşmıştık.Bu hafta sosyal güvenlik sözleşmemizin olmadığı ülkelerdeki çalışma ve ev hanımlığı sürelerinin...
Sigortalılık Kapsamı
Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar...
Doğum Borçlanması
Doğum Borçlanması Nereye, nasıl başvurulur? İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı...
Çalışan Çocukların Sigortalılığı
- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; - Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler...
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
 Sevgili okuyucularımız asgari işçlik pek çoğumuz duymuşuzdur.Bu hafta bunu sizlerle paylaşacağız.Asgariiççilik genelde müstakil yaptırılan inşaatlarda kullanım ruhsatı almak için gereken SGK dan borcu yoktur yazısı alınacağı...
Esnek Çalışma ve Sigortalılık
Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar...
BELEDİYE BAŞKANLARI HANGİ STATÜDE SİGORTALI SAYILIR?
Belediye başkanlarının SSK, Bağ-Kur veya T.C. Emekli Sandığı kapsamında sigortalı sayılıp sayılmayacağı hususunda belirleyici olan unsur, bunların 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayından önce sigortalılığının bulunup...
İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri
belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç...
Kıdem tazminatı şartları nelerdir ?
Tazminat için gereken şartlar aslında çok da fazla değildir. Kıdem tazminatı almanın şartlarından en önemlisi işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız. Eğer işyerinde en az 1 yıllık çalışmanız yoksa işyeri tazminat alma şartlarından...
TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEMELERİ
Tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemesi, iyileştirme araç ve gereçleri, ortez, protez nedir? Tıbbî cihaz: Sağlık Bakanlığı Tıbbî Cihaz Yönetmeliğinde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus cihaz, aksesuar...