Bu haber kez okundu.

400 LT SICAK DALDIRMALI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ VE PARK TİPİ SALLAMALI ÇÖP KOVASI AKSARAY SULTANHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

400 LT SICAK DALDIRMALI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ VE PARK TİPİ SALLAMALI ÇÖP KOVASI

AKSARAY SULTANHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

400 lt sıcak daldırmalı galvanizli çöp konteyneri ve park tipi sallamalı çöp kovası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/440228

1-İdarenin

a) Adresi

:

ZAFER MAHALLESI SEHIT MURAT CADDESI NO:1 68190 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822422005 - 3822422806

c) Elektronik Posta Adresi

:

sultanhani_belediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

200 ADET 400 lt sıcak daldırmalı galvanizli çöp konteyneri ve 30 ADET park tipi sallamalı çöp kovası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SULTANHANI BELEDİYESİ DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 3 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SULTANHANI BELEDİYESİ MECLİS SALONU (ZAFER MAHALLESİ ŞEHİT MURAT CAD. NO:1 SULTANHANI/AKSARAY)

b) Tarihi ve saati

:

28.09.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-ADAY VE İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ

2-ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VE İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ KAPASİTE RAPORU

3-ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VE İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ İMALAT YETERLİK BELGESİ

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

T.S.E. ve ISO Belgeleri sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SULTANHANI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZAFER MAH.ŞEHİT MURAT CAD.NO:1 SULTANHANI/AKSARAY adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
SULTANHANI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ZAFER MAHALLESİ ŞEHİT MURAT CAD. NO:1 SULTANHANI/AKSARAY) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34