banner26

Bu haber kez okundu.

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY MERKEZ KOÇPINAR YÜS KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ


AksarayMerkezKoçpınar YÜS KapalıSistemSulamaTesisiyapımişi 4734 sayılıKamuİhaleKanununun 19 uncumaddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecektir. İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/626884

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yunus Emre Mah. 15.Bulvar no:2 68200 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822153695 - 3822153698

c) Elektronik Posta Adresi

:

68ozelidare@icisleri.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusuyapımişinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet kapalı sistem sulama tesisi (47 kalem iş)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Aksaray Merkez Koçpınar Köyü

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yunus Emre Mahallesi 15. cad. No:2 68200/AKSARAY

b) Tarihi ve saati

:

24.12.2019 - 11:00

4. İhaleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:
4.1.İhaleyekatılmaşartlarıveistenilenbelgeler:
4.1.2.TeklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenİmzaBeyannamesiveyaİmzaSirküleri.
4.1.2.1.Gerçekkişiolmasıhalinde, notertasdikliimzabeyannamesi.
4.1.2.2.Tüzelkişiolmasıhalinde, ilgisinegöretüzelkişiliğinortakları, üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimindekigörevlileribelirten son durumugösterirTicaretSicilGazetesi, bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde, bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeleriletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,
4.1.3.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu.
4.1.4.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminat.
4.1.5İhale konusuişteidareninonayıile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancakişintamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6Tüzelkişitarafındanişdeneyimigöstermeküzeresunulanbelgenin, tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde, ticaretvesanayiodası/ticaretodasıbünyesindebulunanticaretsicilmemurluklarıveyayeminlimalimüşavirya da serbestmuhasebecimalimüşavirtarafından ilk ilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğru son biryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösterenbelge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A-IX GRUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Ziraat veya İnşaat Mühendisleri benzer işe denk sayılacaktır

5.Ekonomikaçıdanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.
6.İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.
7.İhaledokümanınıngörülmesi:
7.1.İhaledokümanı, idareninadresindegörülebilir.
7.2.İhaleyeteklifverecekolanlarınihaledokümanını EKAP üzerinden e-imzakullanarakindirmelerizorunludur.
8.Teklifler, ihaletarihvesaatinekadarAksaray İl Özelİdaresi Plan ProjeYatırımveİnşaatMüdürlüğüadresineeldenteslimedilebileceğigibi, aynıadreseiadelitaahhütlüpostavasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İsteklilertekliflerini, Herbirişkalemininmiktarıilebuişkalemleriiçinteklifedilenbirimfiyatlarınçarpımısonucubulunantoplambedelüzerindenteklifbirimfiyatşeklindeverilecektir. İhalesonucu, üzerineihaleyapılanistekliylebirimfiyatsözleşmeimzalanacaktır.
Bu ihalede, işintamamıiçinteklifverilecektir.
10.İsteklilerteklifettikleribedelin %3’ünden azolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.
11.Verilenteklifleringeçerliliksüresi, ihaletarihindenitibaren 90 (doksan) takvimgünüdür.
12.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.
13. Bu ihaledeelektronikeksiltmeyapılmayacaktır.
14. Diğerhususlar:

İhaledeUygulanacakSınırDeğerKatsayısı (N) : 1,20
Teklifisınırdeğerinaltındaolduğutespitedilenisteklilerinteklifleri, Kanunun 38 incimaddesindeöngörülenaçıklamaistenmeksizinreddedilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner31

banner34