Öne Çıkanlar lavander Aykut Pekmez

Bu haber kez okundu.

AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇE MUHTELİF MAHALLELERDE 2 ADET ÇELİK YAYA KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ AKSARAY BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇE MUHTELİF MAHALLELERDE 2 ADET ÇELİK YAYA KÖPRÜSÜ
YAPIM İŞİ
yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 

İhale Kayıt Numarası                    : 2020/471262

1-İdarenin

 1. Adresi                                         EREĞLİKAPI MAHALLESİ 7. BULVAR İPEKYOLU İŞ

MERKEZİ NO:100/B KAT:12 67 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

 1. Telefon ve faks numarası      : 3822220323 - 3822220123
 

c) Elektronik Posta Adresi           : somuncubabaervah@gmail.com

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

b) Yapılacağı yer

 

12 M X 2 M EBATLARINDA BİR ADET VE 18.40 M X 2 M
EBATLARINDA 1 ADET ÇELİK YAYA KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

AKSARAY BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE

 

c) işe başlama tarihi

 

ç) işin süresi

 

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer                     : ZİNCİRLİ MAHALLESİ MEHMET ALTINSOY

CADDESİ(44.CADDE)  NO:55 AKSARAY BELEDİYE

BAŞKANLIĞI KAT 1 İHALE SALONU

 1. Tarihi ve saati                     : 28.09.2020 - 10:30
 
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

  1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B III GRUBU BENZER İŞLER OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

 1. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

BENZER İŞE DENK SAYILACAK BÖLÜMLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VEYA MİMARLIK BÖLÜMÜDÜR

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. ihale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-iınza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ZİNCİRLİ MAHALLESİ MEHMET ALTINSOY CADDESİ(44. CADDE) NO:55 AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAT 1 İHALE KOMİSYON ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 1. Diğer hususlar:

İhalede            Uygulanacak          Sınır             Değer            Katsayısı           (N)             : 1

ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.