banner26

Bu haber kez okundu.

BAĞLIKAYA ŞEHİT MİKAİL CANDAN İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ

BAĞLIKAYA ŞEHİT MİKAİL CANDAN İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLIKAYA ŞEHİT MİKAİL CANDAN İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ yapımişi 4734 sayılıKamuİhaleKanununun 19 uncumaddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecekolup, tekliflersadeceelektronikortamda EKAP üzerindenalınacaktır. İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır:

İKN

:

2021/376793

1-İdarenin

a) Adı

:

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yunus Emre Mah. 15.Bulvar no:2 68200 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3822153695 - 3822153698

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusuyapımişinin

a) Adı

:

BAĞLIKAYA ŞEHİT MİKAİL CANDAN İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

BAĞLIKAYA ŞEHİT MİKAİL CANDAN İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

AKSARAY MERKEZ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.07.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU


4. İhaleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:
4.1.İsteklilerinihaleyekatılabilmeleriiçinaşağıdasayılanbelgelerveyeterlikkriterleriilefiyatdışıunsurlarailişkinbilgileri e-tekliflerikapsamındabeyanetmelerigerekmektedir.
4.1.2.TeklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenİmzaBeyannamesiveyaİmzaSirküleri.
4.1.2.1.Gerçekkişiolmasıhalinde, notertasdikliimzabeyannamesi.
4.1.2.2.Tüzelkişiolmasıhalinde, ilgisinegöretüzelkişiliğinortakları, üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimindekigörevlileribelirten son durumugösterirTicaretSicilGazetesi, bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde, bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeler (anonimşirketlertarafından her durumdabubilgilerigösterir pay defteri) iletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,
4.1.3.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu.
4.1.4.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminat.
4.1.5İhale konusuişteidareninonayıile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancakişintamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6Tüzelkişitarafındanişdeneyimigöstermeküzeresunulanbelgenin, tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde, ticaretvesanayiodası/ticaretodasıbünyesindebulunanticaretsicilmemurluklarıveyayeminlimalimüşavirya da serbestmuhasebecimalimüşavirtarafından ilk ilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğru son biryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösterenbelge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık


5.Ekonomikaçıdan en avantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.

6.İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.

7.İhaledokümanı EKAP üzerindenbedelsizolarakgörülebilir. Ancak, ihaleyeteklifverecekolanların, e-imzakullanarak EKAP üzerindenihaledokümanınıindirmelerizorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerindenelektronikortamdahazırlandıktansonra, e-imzaileimzalanarak, teklifeilişkin e-anahtarilebirlikteihaletarihvesaatinekadar EKAP üzerindengönderilecektir.

9.İsteklilertekliflerini, anahtarteslimigötürübedelüzerindenvereceklerdir. İhalesonucuüzerineihaleyapılanistekliyleanahtarteslimigötürübedelsözleşmeimzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işintamamıiçinteklifverilecektir.

11.İsteklilerteklifettikleribedelin %3’ünden azolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.

12. Bu ihaledeelektronikeksiltmeyapılmayacaktır.

13.Verilenteklifleringeçerliliksüresi, ihaletarihindenitibaren 120 (YüzYirmi) takvimgünüdür.

14.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.

15. Diğerhususlar:

İhaledeUygulanacakSınırDeğerKatsayısı (N) : 1
Aşırıdüşükteklifdeğerlendirmeyöntemi: Teklifisınırdeğerinaltındaolduğutespitedilenisteklilerinteklifleri, Kanunun 38 incimaddesindeöngörülenaçıklamaistenmeksizinreddedilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.