Öne Çıkanlar Vali ali mantı kararname Aykut Pekmez

Bu haber kez okundu.

İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No. 2018/1613 Esas

 

T.C.

AKSARAY
İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

 1. NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı vc Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bağlı Köyü, Bucakkuyu Mevkii, 5 Cilt Nolu, 462 sayfa nolu, 143 ada 1 parselde, 67.594,30 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazın toprak yapısı taşlı - kumlu - killi, topoğrafık yapısı düz, kıraç 3. sınıf tanın arazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Arazi Aksaray'a 15 km, Organize Sanayi Bölgesi sınınna komşudur. Taşınmazın borçluya ait olan 3/16 hissesi kaydındaki şerhle birlikte satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.

İmar Durumu                      :Yok              Takdir Olunan Kıymeti: 190.108,97 TL                KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme

 1. Satış Günü                    :   17/06/2019 günü 10:15- 10:20 arası
 2. Satış Günü                    :   12/07/2019 günü 10:15- 10:20 arası

Satış Yeri                  : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

 1. NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı vc Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bağlı Köyü, Köycivarı Mevkii, 3 Cilt Nolu, 245 sayfa nolu, 134 ada 10 parselde, 43.149,99 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazın toprak yapısı kumlu - tınlı - killi, topoğrafık yapısı % 4 - 5 eğimli, tarla vasfında kıraç tanırı arazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Keşif tarihinde ekili değildir. Taşınmazın borçluya ait olan 3/16 hissesi satılacaktır. Aynntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.

İmar Durumu                      :Yok              Takdir Olunan Kıymeti: 88.996,85 TL                 KDV Oranı : %18

 1. Satış Günü                    :   17/06/2019 günü 10:30- 10:35 arası
 2. Satış Günü                    :   12/07/2019 günü 10:30- 10:35 arası

Satış Yeri                  : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

 1. NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri:Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bağlı Köyü, Köycivarı Mevkii, 3 Cilt Nolu, 219 sayfa nolu, 133 ada 4 parselde, 25.432,51 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazın toprak yapısı kumlu - tınlı - killi, topoğrafık yapısı % 2 - 3 eğimli, tarla vasfında kıraç tanırı arazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Keşif tarihinde ekili değildir. Taşınmazın borçluya ait olan 3/16 hissesi, tapu kaydındaki şerhle birlikte satılacaktır. Aynntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raponında ve dosyasındadır.

İmar Durumu                      :Yok              Takdir Olunan Kıymeti: 52.454,55 TL                 KDV Oranı : %18

 1. Satış Günü                    :   17/06/2019 günü 10:45 -  10:50 arası
 2. Satış Günü                    :   12/07/2019 günü 10:45 -  10:50 arası

Satış Yeri                  : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

 1. NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri:Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bağlı Köyü, Bucakkuyu Mevkii, 9 Cilt Nolu, 885 sayfa nolu, 141 ada 20 parselde, 20.889,45 m2 yüzölçümlü, Tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazın toprak yapısı kumlu - tınlı - killi, topoğrafık yapısı % 2 - 4 eğimli, tarla vasfında kıraç tanırı arazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Keşif tarihinde ekili değildir. Taşınmazın borçluya ait olan 3/16 hissesi satılacaktır. Aynntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.

İmar Durumu                      :Yok              Takdir Olunan Kıymeti: 39.167,72 TL                 KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

 1. Satış Günü                    :   17/06/2019 günü 11:00 -  11:05 arası
 2. Satış Günü                    :   12/07/2019 günü 11:00 -  11:05 arası

Satış Yeri                  : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

 1. NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı vc Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bağlı Köyü, Bucakkuyu Mevkii, 5 Cilt Nolu, 468 sayfa nolu, 136 ada 57 parselde, 18.825,51 ııı2 yüzölçümlü, tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazın toprak yapısı kumlu - tınlı - killi, topoğrafık yapısı % 2 - 4 eğimli, tarla vasfında kıraç tanırı arazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Keşif tarihinde ekili değildir. Taşınmazın borçluya ait olan 3/16 hissesi satılacaktır. Aynntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.

İmar Durumu                      :Yok              Takdir Olunan Kıymeti: 35.297,27 TL                 KDV Oranı : %18

2

 1.  Satış Günü            : 17/06/2019 günü 11:15- 11:20 arası
 2. Satış Günü : 12/07/2019 günü 11:15- 11:20 arası

Satış Yeri                  : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

 1. NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı vc Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bağlı Köyü, Köycivarı Mevkii, 2 Cilt Nolu, 174 sayfa nolu, 105 ada 13 parselde, 2.955,46 m2 yüzölçümlü, Bağ niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazın toprak yapısı kumlu - tınlı - killi, topoğrafık yapısı % 2 - 4 eğimli, bağ vasfında kıraç tarım arazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Keşif tarihinde 380 adet bağ omcası ve 3 adet elma ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın borçluya ait olan 3/16 hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.

İmar Durumu                    : Yok               Takdir Olunan Kıymeti: 11.747,95 TL                 KDV Oranı : %18

 1. Satış Günü                     :  17/06/2019 günü 11:40-  11:45   arası
 2. Satış Günü                     :  12/07/2019 günü 11:40-  11:45   arası

Satış Yeri                  : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

 1. NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı vc Özellikleri: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Bağlı Köyü, Hanbaşı Mevkii, 6 Cilt Nolu, 508 sayfa nolu, 122 ada 10 parselde, 509,58 m2 yüzölçümlü, Bahçe niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmazın toprak yapısı kumlu - tınlı - killi, topoğrafık yapısı % 2 - 3 eğimli, sulama imkanı olan bahçe vasfında tarım arazisidir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Keşif tarihinde karışık sebze ekilidir. Taşınmazın borçluya ait olan 3/16 hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.

İmar Durumu                    :Yok                Takdir Olunan Kıymeti: 1.414,08 TL                   KDV Oranı : %18

 1. Satış Günü                     :  17/06/2019 günü 11:50-  11:55   arası
 2. Satış Günü                     :  12/07/2019 günü 11:50-  11:55   arası

Satış Yeri                  : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 Aksaray

Satış şartları :

 1. İhale açık artırana suretiyle yapılacaktır. Birinci artırananın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artıranada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artınnada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artınnada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masraflan alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
 3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

 1. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
 2. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1613 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan,

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.