banner26

Bu haber kez okundu.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (AKSARAY) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

AKSARAY İL J. K. LIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 108 (YÜZSEKİZ) ARACA 2020 YILI İÇİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

AKSARAY İL J K LIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 108 (YÜZSEKİZ) ARACA 2020 YILI İÇİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :               2019/661099

1-İdarenin

a) Adresi                                :               TACIN MAH. E-90 KARA YOLU ÜZERI NO 50 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası   :               3822151062 - 3822151026

c) Elektronik Posta Adresi     :               IHLKOM68@JANDARMA.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi               :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :              

1 Kalem (108 Adet çeşitli tip ve markalarda araç) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                    :               AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

c) Süresi                                 :               İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                    :               TACİN MAH.E-90 KARAYOLU ÜZERİ NO:50 68100 MERKEZ AKSARAY

b) Tarihi ve saati                     :               24.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

(1) İstekli Ana Sigorta Şirketi ise, teklifi ile birlikte Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapmaya yetkili ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Üyesi olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte  ihale komisyon başkanlığına sunacaktır.

(2) İstekli yetkili acenta ise, acentası bulunduğu Ana Sigorta Şirketi ile imzalamış olduğu Acenta Sözleşmesini ve Ana Sigorta Şirketinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapmaya yetkili ve Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği üyesi olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte ihale komisyon başkanlığına sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSARAY İL J.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                                                            

Ali AYDOĞDU

J.İkm.Asb.Kd.Bçvş.

Loj.Ş.Md.                                                            

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner31

banner34