Öne Çıkanlar ali mantı aksarayhaberleri Aykut Pekmez lavanta bahçe

Bu haber kez okundu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
2019 Yılı Temizlik ve Kırtasiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/54755

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇERDIGIN MAHALLESI NECIP FAZIL KISAKÜREK CADDESI 4 68100 MERKEZ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822130122 - 3822136862

c) Elektronik Posta Adresi

:

aksaray@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2019 Yılı Temizlik ve Kırtasiye Malzemesi Alımı ( 60 Kısım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aksaray İl sağlık Müdürlüğü Depoları

c) Teslim tarihi

:

İdaremizce sipariş çekilmesine müteakip 20 gün içinde Mal/Malzemeler teslim edilecektir. Kargo ile gelen malzemeler, müdürlüğümüz depo görevlilerince gösterilen yere indirilmesi + istifi işin yüklenicisi tarafından karşılanacaktır. Aksi takdirde kargo ile gelen malzemelerin teslimi alınmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi

b) Tarihi ve saati

:

25.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) İstekli teklif ettiği tüm malzemeler için teklif mektubu sıralamasına göre varsa orijinal ambalajı içerisinde 1 (bir)' er adet numune vereceklerdir. Ancak, 17,18,19,20,21,22,23,24,25 (Tonerler) ve 35. Kısım Laboratuvar Barkodu için numune sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2) İstekliler teklif ettiği malzemelerin numunelerini ihale tarihi ve saatine kadar, İdareye teslim etmek ve karşılığında teslim alma tutanağı almak zorundadır.

3) Numune Teslim Tutanağı Teklif dosyasında sunulacaktır. Numune Teslim Tutanağı Sunulmayan teklifler geçerli kabul edilmeyecektir.

4) İstekliler verdikleri numune üzerinde kaşelerinin bulunduğu ve teklif mektubu sırası, malzeme isminin bulunduğu etiket olmalıdır. Teklif verdiği malzemelerle ilgili orijinal ambalajı içerisinde numune bulunmaması durumunda isteklinin ilgili malzeme ile ilgili teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) İhale komisyon kararının ihale yetkilisince onanmasını müteakip isteklilere bildirimden sonra 1 (bir) ay içerisinde geri alınmayan numuneler için, isteklilerce bu sürenin bitiminde idareden herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.