Öne Çıkanlar aksaraymedya ali mantı lavander

Bu haber kez okundu.

İLİMİZ TEMEL EĞİTİM KURUMLARININ HİZMETİNDE KULLANILAN HİZMET ARAÇLARINA 2020 MALİ YILI MOTORİN (DİĞER) ALIM İŞİ

TC.

AKSARAY VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

İlimiz Temel Eğitim Kurumlarının hizmetinde kullanılan hizmet araçlarına 2020 Mali yılı Motorin (Diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/622716

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822136840 - 3822136814

c) Elektronik Posta Adresi

:

aksaraymem@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin (Diğer) 15.000 Lt.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Müdürlüğümüz Hizmet Araçlarına ihtiyaç duyuldukça teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Müdürlüğümüz Hizmet Araçlarına ihtiyaç duyduğu zamanlarda yüklenicinin ATOS'a haiz istasyonlarından alacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü (Yeni Sanayi Mah. E 90 Bulvarı Ek Valilik 3 Nolu Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100) AKSARAY

b) Tarihi ve saati

:

10.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuatgereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir akarayakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,

b) İstekli, bir akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin, bayi olduğu akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu ile aralarında düzenlenmiş ve süresi devam eden bayilik sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisans belgesi (EPDK Bayilik Lisansı İstasyonlu)
4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olması zorunludur. Motorin (diğer) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen evsaf ve niteliklere uygun olacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü (Yeni Sanayi Mah. E 90 Bulvarı Ek Valilik 3 Nolu Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100) AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.