Bu haber kez okundu.

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.
OR­TA­KÖY(AK­SA­RAY)
ASLİYE HUKUK MAH­KE­MESİ
Ak­sa­ray Or­ta­köy Dev­let Yolu kap­sa­mın­da Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü­nün 07/04/2017 tarih ve 2017/146 Karar sa­yı­lı ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı ge­re­ğin­ce ta­şın­maz­la­rın ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı için 4650 sa­yı­lı ka­nun­la de­ği­şik 2942 sa­yı­lı ka­mu­laş­tır­ma ka­nu­nun 10. mad­de­si­ne göre bedel tes­pi­ti ve tes­cil da­va­sı ma­lik­ler (da­va­lı­lar) aley­hi­ne açıl­mış­tır. Teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 30 gün içe­ri­sin­de idari yar­gı­da iptal, Adli Yar­gı­da maddi ha­ta­la­ra iliş­kin dü­zelt­me da­va­sı açı­la­bi­le­ce­ği, açı­la­cak da­va­lar­da hu­su­me­tin Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü An­ka­ra ad­re­sin­de mukim Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü­ne yö­nel­ti­le­ce­ği, dava aç­tı­ğı­nız ve yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dı­ğı­nı­zı bel­ge­le­me­di­ği­niz tak­dir­de ka­mu­laş­tır­ma iş­le­mi­nin ke­sin­le­şe­ce­ği, mah­ke­me­ce be­lir­le­nen ka­mu­laş­tır­ma be­de­li­nin adı­nı­za Or­ta­köy Zi­ra­at Ban­ka­sı’na ya­tı­rı­la­ca­ğı, ka­mu­laş­tır­ma yapan Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü adına tes­cil edi­le­ce­ği, ko­nu­ya ve ta­şın­maz malın de­ğe­ri­ne iliş­kin tüm sa­vun­ma ve bel­ge­le­ri­ni­zi teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 10 gün için­de mah­ke­me­mi­ze ya­zı­lı ola­rak bil­dir­me­niz ge­rek­ti­ği il­gi­li­le­re 4650 S.K. Ile de­ği­şik 2942 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 10. mad­de­si ge­re­ğin­ce ilan olu­nur.
DU­RUŞ­MA GÜNÜ : 16/10/2020 
DU­RUŞ­MA SAATİ : 10:05
DU­RUŞ­MA YERİ : Or­ta­köy/Ak­sa­ray As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si İLİ : AK­SA­RAY İLÇE : OR­TA­KÖY
ESAS NO KÖY/MAH 2020/315 OR­TA­KÖY
PAR­SEL MEVKİ CİNSİ MALİK DAİMİ İRTİFAK ALAN
3428 ÇİFTEVİ TARLA YAMİN BİLGİÇ 2.149,34 m2

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.