Bu haber kez okundu.

KA­MU­LAŞ­TIR­MA İLANI

T.C.
OR­TA­KÖY(AK­SA­RAY) ASLİYE HUKUK MAH­KE­MESİ
Meram Elekt­rik Da­ğı­tım A.Ş'nin fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, Ak­sa­ray ili hu­dut­la­rı da­hi­lin­de­ki 1 adet trafo bi­na­sı ye­ri­nin isa­bet et­ti­ği Or­ta­köy il­çe­si, Dur­ha­san­lı ma­hal­le­si, 144 ada 7 par­sel nolu ta­şın­ma­zın 21,17 m2'lik kıs­mı­nın Ener­ji ve Tabi Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı'nın 20/08/2015 tarih ve 42497 sa­yı­lı Olur'u ile TEDAŞ Genel Mü­dür­lü­ğü Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan alı­nan 27/05/2016 tarih, 11-170 sa­yı­lı ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı ge­re­ğin­ce ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri kap­sa­mın­da, 2942 sa­yı­lı ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu­nun 10'uncu mad­de­si­ne göre bedel tes­pi­ti ve tes­cil da­va­sı ma­lik­ler (da­va­lı­lar) aley­hi­ne açıl­mış­tır. Teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 30 gün içe­ri­sin­de idari yar­gı­da iptal, Adli Yar­gı­da maddi ha­ta­la­ra iliş­kin dü­zelt­me da­va­sı açı­la­bi­le­ce­ği, açı­la­cak da­va­lar­da hu­su­me­tin TEDAŞ Genel Mü­dür­lü­ğü An­ka­ra ad­re­sin­de mukim TEDAŞ Genel Mü­dür­lü­ğü­ne yö­nel­ti­le­ce­ği, dava aç­tı­ğı­nız ve yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dı­ğı­nı­zı bel­ge­le­me­di­ği­niz tak­dir­de ka­mu­laş­tır­ma iş­le­mi­nin ke­sin­le­şe­ce­ği, mah­ke­me­ce be­lir­le­nen ka­mu­laş­tır­ma be­de­li­nin adı­nı­za Or­ta­köy Zi­ra­at Ban­ka­sı’na ya­tı­rı­la­ca­ğı, ka­mu­laş­tır­ma yapan TEDAŞ Genel Mü­dür­lü­ğü adına tes­cil edi­le­ce­ği, ko­nu­ya ve ta­şın­maz malın de­ğe­ri­ne iliş­kin tüm sa­vun­ma ve bel­ge­le­ri­ni­zi teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren 10 gün için­de mah­ke­me­mi­ze ya­zı­lı ola­rak bil­dir­me­niz ge­rek­ti­ği il­gi­li­le­re 4650 S.K. Ile de­ği­şik 2942 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 10. mad­de­si ge­re­ğin­ce ilan olu­nur.
DU­RUŞ­MA GÜNÜ : 11/11/2020
DU­RUŞ­MA SAATİ : 10:50
DU­RUŞ­MA YERİ  : Or­ta­köy/Ak­sa­ray As­li­ye Hukuk Mah­ke­me­si
İLİ : AK­SA­RAY
İLÇE  : OR­TA­KÖY
ESAS NO  : 2020/411
KÖY-MAH : DUR­HA­SAN­LI
PAR­SEL : 144 ADA 7 PAR­SEL
CİNSİ  : TARLA
MALİK : Arif Tek­fi­dan, Fa­di­ma­na Kay­nar­ca Tek­fi­dan, Gülay Ka­ra­kuş Tek­fi­dan,
Güllü Tek­fi­dan Gülüm, Havva Tek­fi­dan, Ser­fil Gül, Se­vi­lay Kütük Tek­fi­dan,
DAİMİ İRTİFAK : 21,17 m2

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.