banner26

Bu haber kez okundu.

KOLORİFER KAZANLARINDA YAKILMAK ÜZERE 90 TON CEVİZ KÖMÜRÜ VE 6 TON ÇAM ODUNU

AKSARAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOLORİFER KAZANLARINDA YAKILMAK ÜZERE 90 TON CEVİZ KÖMÜRÜ VE 6 TON ÇAM ODUNU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/337325

1-İdarenin

a) Adı

:

AKSARAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

SANAYİ MAH. E 90 KARAYOLU ÜZERI NO:45 68100 SANAYİ AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3822886324 - 3822886318

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KOLORİFER KAZANLARINDA YAKILMAK ÜZERE 90 TON CEVİZ KÖMÜRÜ VE 6 TON ÇAM ODUNU

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

DETAYLARI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KALORİFER KAZANINDA YAKILMAK ÜZERE 90 TON CEVİZ KÖMÜRÜ VE 6 TON ÇAM ODUNU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik Şartnamede detayları verilen kömür ve odun; 1- Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 5 Ton Ceviz Kömürü 2-Güzelyurt İlçe Emniyet Amirliği 30 Ton Ceviz Kömürü 3-Sarıyahşi İlçe Emniyet Amirliği 35 Ton Ceviz Kömürü ve 5 Ton Çam Odunu 4-Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü 20Ton Ceviz Kömürü ve 1 Ton Çam Odunu Teslim Edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 20 gün içerisinde teknik şartnamede belirtilen yerlere alımı yapılan kömür ve odun teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.06.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

AKSARAY İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÜRO AMİRLİĞİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1. İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

2. Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

3. Dağıtıcılar; herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti),

4. Satıcılar; herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti) ile katılabilirler.

5.İhaleye katılan (Üretici/Dağıtıcı/Satıcı) teslim edeceği kömürle ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri yeterlilik belgesi kapsamında, son altı ay içinde alınmış analiz raporunun aslı veya Noterden tasdikli suretini (ihale kendisinde kalsın veya kalmasın), ibraz edeceklerdir.
(İhale dosyasına koyacaklardır)

6.İhaleye katılan firmalar,taahhüt edeceği kömürle ilgili kalori miktarını gösterir imzalı belgeyi ihale dosyasına koyacaklardır.

İsteklilerin ihalenin elektronik ihale olması sebebi ile bahse konu belgeleri yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmına doldurmaları gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSE BELGESİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.