banner13

Bu haber kez okundu.

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/380522

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3825022000 - 3825022029

c) Elektronik Posta Adresi

:

aksaraydhst5@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı; Bronkoskopi Teleskopu, Plazma Eritme Cihazı,Nst Cihazı, Laringoskopi Teleskopu, Yenidoğan CPR-Canlandırma Cihazı, Radyan Isıtıcı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi deposu

c) Teslim tarihi

:

Cihazlar Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip en geç 45(kırkbeş) takvim günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 - AKSARAY MERKEZ / AKSARAY

b) Tarihi ve saati

:

27.08.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklinin teklif ettiği Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı/onaylı olması gerekmektedir. Bu belge/ belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. ÜTS/TİTUBB kapsamı dışında olan ürünler için ise üretici firma tarafından düzenlenmiş beyanı teklif dosyasında ibraz edilecektir.Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.NOT : Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü Belgeleri (CE/EC sertifikaları, uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir.Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır. Yerli malı teklif eden istekliler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyalarında sunmaları ve hangi kaleme ait olduğunu yerli malı belgesi üzerinde belirtilmelidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare gerekli gördüğü takdirde cihazların teknik şartnameye uygunluklarını teyid etmek amacıyla demo istenebilecektir. Teklif edilen ürünlere ait katolog ve birebir karşılaştırmalı teknik şartnameye cevap yazısı teklif dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 - AKSARAY MERKEZ / AKSARAY "Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi" adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.