Bu haber kez okundu.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KALORİFER YAKITI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 

KALORİFER YAKITI


Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/567548

1-İdarenin

a) Adresi

:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü Bahçesaray Mah. Adana Cad. No:23 AKSARAY 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822883081 - 3822883099

c) Elektronik Posta Adresi

:

imidihale@aksaray.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ortaköy MYO. 20.000 KG Özel Kalorifer Yakıtı alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

1- 20.000 Kg Özel Kalorifer Yakıtı Ortaköy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan binanın yakıt deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Özel Kalorifer (Fuel Oil 4) Yakıtı; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün içerisinde işe başlanacak olup, ayrıca işe başlama tebligatı yapılmayacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Bahçe saray Mah. Adana Cad. No:23 Aksaray

b) Tarihi ve saati

:

20.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- Özel Kalorifer Yakıtı için İstekliler, EPDK tarafından düzenlenmiş "Bayilik Lisansını" yada bu lisansın idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı İdarece Görülmüştür" şerhi taşıyan bir örneğini veya noter tasdikli bir suretini teklif kapsamında sunmak zorundadır.

- Özel Kalorifer Yakıtı için İstekliler; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini yada bu lisansın idarece usulüne uygun olarak onaylanmış ve "Aslı İdarece Görülmüştür" şerhi taşıyan bir örneğini veya noter tasdikli bir suretini teklif kapsamında sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi. ( Doküman bedelinin Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C.Ziraat Bankası Aksaray Şubesi (İBAN NO:TR48000100002648239134-5001) no'lu hesabına yatırılması ve ödeme dekontunun bir nüshasının ihale birimine verilmesi gerekmektedir. ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner34