banner26

Bu haber kez okundu.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KÖMÜR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/243466

1-İdarenin

a) Adresi

:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü Bahçesaray Mah. Adana Cad. No:23 AKSARAY 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3822883081 - 3822883099

c) Elektronik Posta Adresi

:

imidihale@aksaray.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Güzelyurt MYO 15.000 KG, Sultanhanı MYO. 10.000 KG, Eskil MYO. 20.000 KG Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Fındık kömür olarak alımı ve teslimi yapılacak olan okullar; 1- 15.000 Kg kömür Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Binası, 2- 10.000 Kg kömür Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sultan hanı İlçesindeki Binası depolarına istiflenecektir. Ceviz kömür olarak alımı ve teslimi yapılacak olan okullar; 1- 20.000 Kg kömür Eskil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü binası depolarına istiflenecektir.

c) Teslim tarihleri

:

Kömür Alımı için; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacak olup, ayrıca işe başlama tebligatı yapılmayacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Bahçe saray Mah. Adana Cad. No:23 Aksaray

b) Tarihi ve saati

:

29.05.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- Teklif verecek İstekliler; Uygunluğu ilgili Valilikçe Onaylanmış Yerli Kömür ve / veya Çevre ve Orman Bakanlığından İzni Bulunan İthal Kömürlerin Aksaray İl Sınırları İçerisinde Satmak İsteyen Resmi/Özel Kömür Üreticileri veya İthalatçıları Satış İzin Belgesi Almaları ve bu belgelerin bir fotokopisini Teklif Zarfı içerisinde sunmak zorundadır.

- Teklif verecek İstekliler; "İthalatçılar, İthalatçı Kayıt Belgesi, Üreticiler, Uygunluk İzin Belgesi, Dağıtıcılar, herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Dağıtıcılar, ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi" bu belgelerden birini ibraz etmesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi. ( Doküman bedelinin Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının T.C.Ziraat Bankası Aksaray Şubesi (İBAN NO:TR48000100002648239134-5001) no'lu hesabına yatırılması ve ödeme dekontunun bir nüshasının ihale birimine verilmesi gerekmektedir. ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner31

banner34