ABAYLAR
Aksaray
22 Şubat, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

1966’DA AKSARAY

09 Ekim 2018, Salı 10:11

Arşivlerde her zaman çok eskilere değil; bazen de yakın tarihe bakıyoruz. Mesela 1966 tarihli bir raporda şehrin sorunları ve yetkililerden çözümü konusunda yardım isteniyor. İlk konu tarımla alakalıdır.

1.1961 yılında bakanlar kurulu kararı ile dağıtımı durdurulan ve ilçemizde yaklaşık olarak 417.000 dekarı bulan hazine arazilerinin, topraksız çiftçi vatandaşlara dağıtılması.

2. Toprak Tahlil ve Gübre Arama başkanlığı tarafından Koçak Teknik Tarım okulun da açılması öngörülen “Toprak tahsil Laboratuvar”ının bir an evvel faaliyete geçirilmesi.

3. Toprak-su Niğde Ekip Başmühendisliğince demostratif mahiyette yapılan Aksaray-Uluırmak sulaması sol sahil yedek 3 tersiyer ve kuarterleri beton kaplaması çalışmalarının yine sol sahilin yedek 1, yedek .., 2 kanallarında ve sağ sahil sulaması Y1, Y2, Y3, y4 kanallarında da devam ettirilmesi ( sağ  sahil Y5, Y6, Y7, Y8, Y9) kanalları tersiyer ve kuarterleri ile beton kaplama yapılması DSI tarafından ihale edilmiş inşaata başlanmıştır.

4. Toprak-su Niğde Ekip Başmühendisliğince Mamasın Barajı sahil birinci kısım inşaatının süratle tamamlanması.

5. Mamasın barajı takviye amacı ile biran evvel Ekecik Barajı’nında tahakkuk safhasına sokulması (bu gerçekleştirildiği takdirde sulanan arazi miktarı 17000 hektardan 22000 hektara yükselecek ve kaynaklarının bulunması sebebi ile yeni rezervuarlarının inşasına öncelik verilecektir.

6. Mamasın barajından istifade edemeyen tarımsal sahalardan özellikle; Eskil, sultanhanı, Eşmekaya, Yenikent, Armutlu, İncesu, Kutlu, Yapılcan köy ve kasabalarına ait arazilerin sulanabilmesi için ön çalışmaları teşkil edecek yeraltı sularının değerlendirilmesi konusunda DSİ tarafından ilçemizde bir Sondaj şubesinin açtırılması.

7. Helvadere suyunu devire ederek doldurulacak olan Obruk Kapalı Havza Barajı jeolojik istikşafi etütü neticesinde su tutma yönünden uygun bulunmamıştır. Fakat inşası rantablıdır. Durumun daha detaylı olarak sondaj programının uygulanmasının lüzumlu olacağı.

8. Zirai donatım kurulu genel müdürlüğü ile T.C Ziraat Bankası Genel Md. Odasında anlaşmaya varılmak sureti ile yeteri kadar ve istenilen nitelikteki gübrenin, zamanında ve mümkün olduğu kadar ucuz fiyatla çiftçinin eline geçmesinin sağlanması

9. Tabi gübrelerin tarımda kullanılabilmesini sağlamak ve çiftçilerin yakacak olarak kullanmalarını önlemek amacıyla Antaş rafinesinde ki gazın kredili olarak köylerde kullanılmasının sağlanması.

10. Bölgemizde Zirai krediden yararlanmak isteyen büyük çiftçilerin yanı sıra orta ve küçük çiftçilere kredi verilmesi hususunda T.C Ziraat Bankası ile Ziraat Odası iş birliğinin sağlanması

11. Ziraat kredilerinin yeterli bir seviyeye çıkarılabilmesi için “Arazi Toprak Değer Baremleri” nin yeniden ele alınması.

12. Bölgemizde henüz kredi alamayan “2000 çiftçi ailesine” yeterli kredinin verilebilmesi için gereken imkanların sağlanması.

13. Banka ve Kooperatife vadesi geçen ve kanuni takibata intikal eden borçlu çiftçilere de fenni gübre verilmesi (aksi halde borcunu ödeyenlere engel olunmaması).

14. Kooperatiflerce ortaklara verilen kredilerde normal faiz haddi %7 olduğu halde; ayrıca %1 öz kaynaklar, %1 yedek akçe ve %1 bina yardımı gibi alınan paralarla, faiz haddi %10 olarak çiftçinin nazarında görülmekte ve bundan dolayı kooperatif ortakları kredili gübre almaktan çekinmektedirler. Bu itibarla söz konusu %1 lerin bu gibi kredilerden istisna edilmesi için hukuki imkanların temini.

15. 5254 sayılı kanuna göre talep edilen tohumlukların en geç 15 Eylül’e kadar tahsislerinin yapılması ve buğday tohumluğunun 3/33 yumuşak buğday arpa tohumluğunun da Tokak varyatesinden olması.

16. Koçaş Devlet Üretme çiftliği bünyesinde ayrı olarak birde Bölge Ziraat Okulu’nun açılması.

17. 4626 km2 lik bir alana sahip bulunan ilçemizde Teknik Tarım Teknisyenliği yanı sıra; birde Mücadele Teknisyenliğinin ihdası.

(3)

18. Bölgemizde ekim ve dikim sahası ü buçuk milyon dekarı bulan arazi işlerinin aksamadan görülebilmesi için; Ziraat Teknisyenliğine en az bir aracın tefrik ve tahsisi.

19. Bu yıl ilçemizde faaliyete getirilmesi düşünülen 27 adet tohum temizleme evi için; elde mevcut 6 adet sellektör makinisti kadronun ilaveten bir baş makinist kadrosu ile daha 4 adet makinist kadrosunun tahsisi.

20. İlçemizde bir tiftik, teke ve boğa deposunun ihtası (böylece köylüye emaneten de olsa gerektiğinde damızlık hayvan verilebilecektir).