ABAYLAR
Aksaray
21 Şubat, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

AKSARAY VALİSİ ABDULLAH SABRİ BEY

30 Mayıs 2018, Çarşamba 09:34

Abdullah Sabri Karter, Bursa’da 2 R.Ahir 1284 (3 Ağustos 1867  ) tarihinde Abdal Mehmet Mahallesinde pazartesi günü doğdu . Babası Rüştiye İdadi Mektepleri Arapça ve Farsça hocası Hacı Ali Efendi, annesi Zeliha hanımdır.

            İstanbul Aziz Efendi Sıbyan Mektebi’nde başlayan okul hayatı, Mahmûdiye İbtidâî Mektebi ve Rüşdiyesi’nde devam ederken ilk ve ortaokulu bitirdi. Mülkiye’nin idadi kısmında liseyi tamamladı. Mülkiyenîn yükseköğrenim bölümünden karibu’l-ala (iyiye yakın) derece ile 30.10.1889 tarihinde mezun oldu. Aynı yıl evlendi.

            Mezuniyetten sonra Biga (1891), Bolu (1892) ve Gelibolu idadilerinde mülki idarelerde çalışabilmek için gerekli olan 25 yaş haddini doldurmak üzere öğretmenliklerde bulundu.  Nizami yaş haddini doldurduğundan 28.9.1893 tarihinde Sivas Vilayeti Maiyet Memurluğu’na gönderildi. Bu görevi sırasında Sivas İdadisi Müdür Vekilliği yanında Malûmât-ı Fenniye (Fen Bilgisi), Ahlâk, Edebiyyât, Kavânin (idârî kânûnlar) öğretmenliklerinde de hizmet verdi. Ayrıca, 18.8.1894-25.9.1894 tarihleri arasında Hâmîdiye ve 2.10.1894-20.2.1895 tarihlerinde de Dârende Kazâları Kaymakam Vekillikleri’ni üstlendi. Tüm bu görevlerine ek olarak 28.8.1895-30.5.1896 tarihleri arasında Sivas Vilâyet Gazetesi başazarlığını yürüttü.

            Bu yoğun çalışmalarının sonunda Kaymakamlık stajını tamamlayan Abdullah Sabri Karter, 17.1.1897’de Alucra Kaymakamlığına atandı. Onu daha sonraları sırasıyla; 13.3.1900 de Kemâlpaşa (İzmir), 20.10.1902’de Yalova, 7.4.1906 Adalar (İstanbul) Kaza Kaymakamlıklarında görüyoruz. Bu görevi sırasında terfi ederek 2.8.1908 tarihinde Elbâsân Sancağı Mutasârrıflığına getirildi.

            Abdullah Sabri Karter, 8.11.1908 tarihinde Bursa Milletvekili olarak parlamentoya girdi. İkinci devrede görev yapan Abdullah Sabri Bey, mecliste aktif bir mebus portresi çizmiştir. Meclis-i Mebusan’da bütçe meselesi hararetli bir şekilde konuşulmaya devam ederken, Abdullah Sabri Bey, “Rumeli'ye olduğu gibi, 200 bin lira da Anadolu'ya veriniz” diyerek Anadolu’nun hakkını savunmuştur.  Haksızlığa tahammülü olmayan Abdullah Sabri Bey, memurlara yapılan haksızlık karşısında mecliste etkili bir konuşma yapmıştır.

Balkan Harbi nedeniyle Meclis-i Mebusan’ın 6.4.1913 tarihinde kapatılması üzerine yeniden mülki idareye dönerek Kırşehir Sancağı Mutasârrıflığında göreve başladı. Bu görevini sürdürürken “Yirmi Beş Yılını Dolduran Mutasârrıfların Tekaüdlükleri’nin İcrâsı Hakkında Kânûn” gereğince 14.6.1915 tarihinde re’sen emekli edildi. Ancak, kendisi Şûrâ-yı Devlet’te açtığı mahkemeyi kazanarak memuriyete geri döndü.

Eskişehir Sancağı “Ermeni Mallarını Tasfiye Komisyonu Başkanlığı”na getirildi.

            Millî Mücadele’nin başlaması üzerine TBMM tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti emrine girerek 23.10.1920 tarihinde Aksaray (Konya) Sancağı Mutasârrıflığı görevine başladı. Bu sancağın vilayete dönüştürülmesinden sonra Kasım 1923 tarihi itibariyle Aksaray Valiliğine atandı.