ABAYLAR
Aksaray
22 Şubat, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

AKSARAY’DA (1932’de) ELEKTRİK ABONELERİ -2-

17 Haziran 2019, Pazartesi 08:44

Aksaray pek çok şehirden önce elektrikle tanışmıştır. Azm-i Millî Türk Anonim Şirketihidroelektrik enerjisiyle elektrik ürettiği dönemlerde yakın illerin tamamına yakını gazlambalarıyla yaşamaya devam ediyordu. 1926’dan sonraki abonelerin isimlerini şimdiliktespit edemedim. Arşivdeki 1932 tarihli abone defterindeki isimleri bugün sizlerle paylaşmakistedim.Fark edileceği üzere soyadı olmadığından ve benzer isimler çok olduğundan karışıklık vargibidir. Bazı isimleri söyledikleri gibi yazarlarken bazılarını imlaya uygun yazmışlar. Benmüdahale etmeden olduğu gibi aktardım. Benim de gözümden kaçan harf hataları olabilir. Yada virgül yanlış yerde de olabilir. Bu defterlerin orijinalleri Aksaray Belediyesi Azm-i MillîBilim ve SanayMzüesi Arşivi’ndedir. Müsait vaktinizde arşivimize ve müzemize beklerim.

*

Süleyman Aga, NafisAga, Mustafa Aga, Tahir Bey, Celal Aga, Rafiz Hamam, OmarEf.,Bekir Ef. Avukat, Salih Bey Katip, Kanır Ali, Tevfik Bey, Celal Ali Tahsildar, Halis Hancı,Ohannes Usta, ZednetEf.,MemedEf., Belediye Reisi, Hatice Hanım, Jandarma Reisi, DoktorTahsin Bey, Fuat Bey, Hızır Aga, Hamam, Terzi Hüseyin, Taha Ali, Davut Başkatip, HacıEf., Gülşen Ef., Maarif Müdürü, Tahir Aga, Şükrü Aga, Cemile Hanım, Sıhhiye Müd., HuriyeHanım, Mustafa Ef., Askerlik, Emin Bey Mualim, Hasan Bey, Cumhuriyet Mektebi, HilmiBey, Mualim Mustafa Ef., Katip Osman Mualim, Şaban Ef. Mualim, Talat Ef. Mualim, RasimBey, Nahiye Müdürü, NecibEf., Tevfik Bey, Azam Ef., İbrahim Ef., Muhsin Ef., Avni Bey,Ahmet Çavuş, MukdisEf., Ohanes Usta, Kiram Ef., Ohanes Usta, Sadi Ef., Mustafa Ef., ArifAga, Salim Ef., Rıza Çavuş Hamamcı, Adiv Bey, Hüsnü Bey, Ziraat Bankası, Bakır Ef., GülaHanım, Mustafa Nevşehirli, İbrahim Ef. Tahsiladar, Tozoş Usta, Orta Mekteb, Hacı Besim, Ef., Hüseyin Fevzi, Asaf Bey, Cami, Fevzi Bey, Mustafa Kalaycı, Asaf Usta, Memed Ali, Mustafa, Cami, Ruşdi Bey, Refik Ef., Asaf Usta, MemedEf., Kadir Ef., Cami, Hüseyin Aga, Nuri Aga, Bünyamin Ef., Tekeli-zade Yakup Ef.,İzzet Aga, Jandarma Mustafa, Halil Aga, Tahsin Aga, İbrahim Çavuş, Çoban Ef., AbdullahAga, Süleyman Aga, Osman Bey Jandarma, İbrahim Tellal, Hadi Bey, Ahmet Ef. Tahsildar,Hüseyin Ef., Kemal Bey Mühendis, Halil Aga, Hacı Ef., Musa Ef., Ramazan Ef., Tahir Aga,AhmedAga, Şammas Tahsildar, Halim Ef., Hacı Batak, Musa Aga, EtemEf., Halil İbrahim,İbrahim Şakir, İbrahim Çavuş, Hüseyin Aga, Vahit Bey Mualim, Hacı Ahmet, Şakir Aga,İbrahim Bey Posta Müdürü, Vali Bey, Bayram Ali Bey, Fakri Bey, Mustafa Ef. Avukat,İbrahim Ef., Rıza Bey, MualimAsafEf., Nüfus Müdürü Avni Bey, Mustafa Ef., Sait Ef.,MemedEf., İbrahim Usta, Etem Usta, Saraç Osman, Cami, Eyüp Şoför, Jandarma Telefoncu,Ali Ef. Ambarcı, Cami, Fuat Bey Bankacı, Salim Bekçi, Tabanlı-zade Kara Tahir Aga,Mahmud Bey, Ahmet Haşim, Tahsin Ef., Tevfik By Avukat, Halil Aga, Osman Aga, Tevfik Usta, OsmanEf., Veysel Bey, Nüfus Müdürü, Zeki Bey, İnce Bey, EtemEf. İmam-zade, MehmedEf.,Hastane, MahmudAga, Halis Bey, Tevfik Usta, Rıfat Aga, Hicabi İbrahim Ef., Memed Usta,NacibAgaMuhiddin Ef., Tahsin Ef., Ramazan Ef., Ahmet Ef., Hulusi Bey, Tahsin Aga, ŞanizadeHanım, Halit Ef. Polis, Ahmet Ef., Mustafa Ef., Şube Rıza, TuriyanEf., RuşanEf., Cami,AbdurrahmanSıtma Mücadeleci, İbrahim Aga, Hadice Hanım, Mustafa Ef., Halit Aga, Hacı Memed, TalatEf., Salih Aga, Adil Bey, Kıyıl Cami, Tahir Aga, Mustafa Ef., Şinasi Bey, AgaEf. Kasap,Sadi Bey Tahsildar, HicabiEf., Osman Ef., Şinasi Bey, Mahmut Aga, İbrahim-zade Cami,HıfsiAga, Muhiddin Aga, Hüsnü Bey, Halil Çavuş, Celal Aga, Sabit Ef., Gazi Paşa Mektebi,İzet Bey Avukat, Ahmet Aga, Süleyman Ef., Belediye Kasım Aga, Ali Ve Hayri, Hakkı Ef.Berber, Karabet Sayan, Süleyman Efendi, Hasan Hüseyin, Fuat Bey Terzi, Ahmet Bey, AsafUsta Kunduracı, Hayri, Şükrü, Terzi İsmail, Asaf Usta Kunduracı, Cevdet Berber, MahkemeReisi.