ABAYLAR
Aksaray
22 Şubat, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.96
 • EURO
  31.23
 • ALTIN
  1867.4
 • BIST
  7913.76
 • BTC
  43404.734$

AKSARAY’DA ESKİ OCAKLAR -1-

14 Ocak 2020, Salı 08:58

Daha önce 90 küsur yıl evvelindeki Aksaray hakkında yazılar paylaşmıştım. Kaynağımızı takip edenler bilir ki Aksaray Vilayet Gazetesi’dir. 110 sayısı eski harfli Türkçe ile yazılmış olan gazetelerden günümüz Türkçesine çevirdiklerimi sizlerle paylaşıyorum fırsat buldukça. Genelde tematik olarak baksam da bazen de geçmiş aylardaki haberleri bir yazı içerisinde olduğu gibi nakletmeyi tercih ediyorum. Bu da haliyle 90 küsur yıl önce şehrin gündemini öğrenmemizi sağlıyor.

*

1927 yılı başlarında yayınlanan gazetenin 1. Sayfasında “Konya Yolu” başlığı altındaki haberi günümüz Türkçesi ile sizlerle paylaşıyorum.

“Aksaray-Konya yolu memleketimizin malumat ve münasebet ticariyesini birinci derecede alakadar eden çok mühim bir yoldur. Zirâî, içtimâî, iktisâdî birçok noktalarda Konya ile daima temasta bulunmak mecburiyetinde olduğumuz gibi İstanbul, Ankara ve İzmir’le de ekseriya yine Konya tarikiyle temin-i münasebet edilmektedir. Büyük, muntazam bir şose halini iktisab ettiği gün bir misli uzaklığına rağmen Ereğli yolu ile yapılmakta bulunan münakalat-ı ticariye Konya teşkilat iktisadiyesinin daha yüksek, muntazam olması hasebiyle hemen kâmilen bu yola inhisar edebilecek vaziyettedir. Konya piyasası birçok mahsulat-ı mahalliyemizin (yöresel ürünler) satılmasına ve birçok ihtiyacımızın tedarikine müsait bir vüsatta (kapasite) bulunması dolayısıyla bu yola her iki vilayetin de büyük bir ehemmiyet atfetmesi çok lüzumludur.

Başta muhterem valimiz Ziya Beyefendi olduğu halde Meclis-i Umumiye’miz üç seneden beri yol sahasındaki faaliyetini ve vaktini bu noktaya tekşif ederek ve evvela arazisi mühim olan noktadan başlayarak hududa kadar otomobil seyr ve seferine müsait bir hale getirmiştir. Tam bir şose elde edilinceye kadar dahi aynı hararetle sarf-ı mesai edileceği ve vilayetimiz bütçesinde en yüksek tahsisatın bu yola verileceği şüphesizdir. Şu kadar ki Konya yolundan müzaheret görülmedikçe bu yola ne kadar himmet gösterilirse gösterilsin bize lazım gelen hizmeti ifa edemeyeceği aşikârdır. Konya Anadolu’nun mühim bir ticaret merkez ticareti halinde ilerlerken Aksaray Konya’nın ve bilhassa yeni tesisatıyla sanayi sahalarında kendilerine yaklaşmak zaruriyetini daha derinden hissetmeğe başlamaktadır. Hal-i faaliyete geçirilen dakik fabrikası inşaatı mutasavver bulunan ve silo fabrikaları Konya mevadd-ı ibtidaiyesindenbir çoğunu sarf edecek ve imalatından mühim bir kısmını Konya’ya satacağı cihetle bu yolun ehemmiyeti gün geçtikçe artacaktır”.