ABAYLAR
Aksaray
19 Temmuz, 2024, Cuma
 • DOLAR
  32.02
 • EURO
  35.01
 • ALTIN
  2419.0
 • BIST
  9618.83
 • BTC
  69294.62$

AKSARAY’DA MİLLET BAHÇESİ

25 Mayıs 2018, Cuma 09:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında 3 şehre 'Millet Bahçesi' müjdesi vererek, Konya, Eskişehir ve İstanbul için hayata geçirilecek projeyi açıkladı Erdoğan’ın, "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere 'Millet Bahçesi' kuracağız" ifadelerini kullanmasından sonra akla hemen Aksaray’da bir zamanlar mevcut olan ve eğitim yönünden çok faydası olan mekânı hatırlamak iyi olacaktır kanaatindeyim. Aşağıdaki fotoğrafı Avni Çakır amcamız merhum Arif Yavuz’a vermiş. Bakımı zor olduğundan saçlar çok kısa ya da traşlı gördüğümüz öğrencilerin ortasındaki de Orta Mektep muallimlerinden Hüseyin Oğuz Bey’dir. (Mamasınlı Türkçe muallimi)

Aslında “millet bahçesi” demek bugünkü anlamda “park”tır. Ama o zamanlar millet bahçeleri yapılırken sadece şehir güzelleşsin değildi amaç; aynı zamanda öğrenciler botanik, ziraat, hayvanların hangileri zararlı hangileri faydalı yani bir anlamda zooloji gibi konularda da teorik ve pratik bilgiler elde ediyordu. Sahada yapılan eğitimin kalitesini anlatmanın lüzumu yok. Bugün en büyük eksiklerimizden birisi de bu bence. Yani öğrenci anlatılanı tatbik edecek. Bir şeylerin kıymetini bilecek.

Pekâlâ Aksaray’da millet bahçesi nerede idi? Yaşları 80 küsur olan büyüklerimizin dediklerine göre Kanlı Pelit’in önünden sağa dönüp Kurtuluş’a giden yolun hemen sağında imiş. Millet Bahçesi ile alakalı bir fotoğraf daha vardı ama yer müsait olmadığından onu da yayımlanacak kitabımızda bilgileriyle birlikte paylaşayım.

1929 tarihli bir haberin “Mekteplerde” başlığı altındaki kısmı okumanın iyi olacağını düşünüyorum:

 

Hafta arasında Zafer mektebinin 4-5 inci sınıf talebesi yurt bilgisi dergisindeki Hükümet teşkilatı ve vezaifi bahsini başlarında Başmuallim Emin ve muallim Şaban Günay Beyler olduğu halde devairi ziyaret etmişler ve rüesayi memuru tarafından bu hususta izahat verilmiş ve eshabı mesalihin müracaat ve hüsnü kabullerini görmüşler ve bu suretle talebeler derslerini ameli ve tatbiki olarak görmüşlerdir.

Cumhuriyet mektebinin 3 üncü sınıf muallimi Makbule H. Hafta arasında hayat bilgisi dersini talebesi ile birlikte kadın ve erkek hapishanesine giderek dersini burada yapmış ve hapishanedeki millet mektepleri muallimi Emin ve Şaban Günay beyler tarafından hapishane ve mevkufun hakkında izahat vermişler ve talebe derslerini ameli olarak mahallinde yapmıştır.

Cumhuriyet Mektebi’nde 1,2,5’inci sınıfları hafta arasında öğleden sonra millet bahçesine giderek tetkikat ve müşahedede bulunmuşlardır. Maarif dairesi tarafından millet mekteplerine devam eden fakir hanım ve erkeklere kalem ve kâğıt tevdi etmiştir. Bu sene maarif ordumuzun muallim ihtiyacı tamamen temin edilmiş ve meslekin bütün varlığını mekteplerimizde tecelli ettiğini görmekle müftehiriz.

Yalnız orta mekteplerimizin noksan kalan muallimlerimizin bir an evvel teminini faal ve güzide Maarif eminimiz Ali Rıza Beyefendiden rica eyleriz”.