ABAYLAR
Aksaray
20 Temmuz, 2024, Cumartesi
 • DOLAR
  32.02
 • EURO
  35.01
 • ALTIN
  2419.0
 • BIST
  9618.83
 • BTC
  69294.62$

KARA VEHBİ KİMDİR? -2-

12 Şubat 2018, Pazartesi 09:57

İstiklal Savaşı’nın yaşandığı o zor günlerde bütün varlığı ile ulusal direniş cephesinde yer aldığından Atatürk ile İnönü’nün teveccühlerini kazanmıştır. 41 yaşında iken TBMM’nin Birinci Dönemine Niğde’den Milletvekili seçilerek 28 Nisan 1920’de Meclise katıldı. 4 Mayıs 1920 tarihinde aralarında seçim mazbatası Mecliste onaylanarak kabul edilmiştir.

Mecliste büyük itibar kazanmış, sözü geçenler arasına girmiştir. Çok kuvvetli ve isabetli görüşleri var idi. Meclisin kabul ettiği 1336 tarihli ve 40 sayılı kanun ile Aksaray kazasını Aksaray Müstakil sancağı halinde teşkilatlandırmaya muvaffak olmuştur. Bu muvaffakiyeti Aksaraylıları çok sevindirmiş, kendisine bağlılıklarını artırmıştır. İstiklal Savaşı’nın başlarında askeri nakil işlerinde kullanılmak için deve satın alınmaktaydı. Niğde mebusu Vehbi Bey’in (Çorakçı) de develeri vardı. Vehbi Bey’in adamlarının develeri devlete satmak istemediğini öğrenen Başkumandan Mustafa Kemal Paşa 26 Şubat 1922 tarihinde B.M.M. Riyaseti Kalemi Müdürlüğünden 2/23 sayılı bir mektup göndermiştir. Bu mektupta şöyle denilmektedir:

“Garb Cephesi’nin müstacel harekât-ı askeriyesi için deve mübayaa edilmektedir. Mübayaasına tevessül edilen bazı develerin zat-ı âlinize aidiyeti cihetiyle furuhtundan içtinab edildiği anlaşıldı. Bu mümanaata zat-ı alilerince muvafakat edilmeyeceği ve hatta bu develeri ianeten orduya vereceklerinde şüphem yoktur. Binaenaleyh ordudan mübayaa için vukubulan talebe mümanaat eden adamlarınıza ihtaratta bulunmanızı ve neticenin bildirilmesini rica ederim.”

**

Mektupta özetle şöyle deniyordu: “ Batı Cephesi’nin çok çabuk yapılması gereken askeri harekatı için deve satın alınacaktır. Sizden satın alınmak istenen develerin satılmak istenmediği öğrenildi. Develerin orduya satılmasını isteten adamlarınıza mani olacağınıza hatta bu develeri orduya yardım olarak vereceğinize şüphem yoktur. Adamlarınıza bu konuyla alakalı ihtarda bulunmanızı ve neticenin bildirilmesini rica ederim