banner26

Bu haber kez okundu.

AKSARAY MERKEZ İLÇE VE KÖY OKULLARINA 7 ADET TASARIM BECERİ ATÖLYESİ YAPILMASI VE DONATIM İŞİ

AKSARAY MERKEZ İLÇE VE KÖY OKULLARINA 7 ADET TASARIM BECERİ ATÖLYESİ YAPILMASI VE DONATIM İŞİ

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ TÜM BİRİMLER

AKSARAY MerkezİlçeveKöyOkullarına 7 AdetTasarımBeceriAtölyesiYapılmasıveDonatımİşiyapımişi 4734 sayılıKamuİhaleKanununun 19 uncumaddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecekolup, tekliflersadeceelektronikortamda EKAP üzerindenalınacaktır. İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır:

İKN

:

2021/327531

1-İdarenin

a) Adı

:

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ TÜM BİRİMLER

b) Adresi

:

Yunus Emre Mah. 15.Bulvar no:2 68200 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3822153695 - 3822153698

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusuyapımişinin

a) Adı

:

AKSARAY Merkez İlçe ve Köy Okullarına 7 Adet Tasarım Beceri Atölyesi Yapılması ve Donatım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

AKSARAY Merkez İlçe ve Köy Okullarına 7 Adet Tasarım Beceri Atölyesi Yapılması ve Donatım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

AKSARAY MERKEZ, AĞAÇÖREN, GÜLAĞAÇ, SULTANHANI VE ORTAKÖY İLÇELERİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.06.2021 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


4. İhaleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:
4.1.İsteklilerinihaleyekatılabilmeleriiçinaşağıdasayılanbelgelerveyeterlikkriterleriilefiyatdışıunsurlarailişkinbilgileri e-tekliflerikapsamındabeyanetmelerigerekmektedir.
4.1.2.TeklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenİmzaBeyannamesiveyaİmzaSirküleri.
4.1.2.1.Gerçekkişiolmasıhalinde, notertasdikliimzabeyannamesi.
4.1.2.2.Tüzelkişiolmasıhalinde, ilgisinegöretüzelkişiliğinortakları, üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimindekigörevlileribelirten son durumugösterirTicaretSicilGazetesi, bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde, bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeler (anonimşirketlertarafından her durumdabubilgilerigösterir pay defteri) iletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,
4.1.3.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu.
4.1.4.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminat.
4.1.5İhale konusuişteidareninonayıile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancakişintamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6Tüzelkişitarafındanişdeneyimigöstermeküzeresunulanbelgenin, tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde, ticaretvesanayiodası/ticaretodasıbünyesindebulunanticaretsicilmemurluklarıveyayeminlimalimüşavirya da serbestmuhasebecimalimüşavirtarafından ilk ilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğru son biryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösterenbelge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü mezunlarının diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.


5.Ekonomikaçıdan en avantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.

6.İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.

7.İhaledokümanı EKAP üzerindenbedelsizolarakgörülebilir. Ancak, ihaleyeteklifverecekolanların, e-imzakullanarak EKAP üzerindenihaledokümanınıindirmelerizorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerindenelektronikortamdahazırlandıktansonra, e-imzaileimzalanarak, teklifeilişkin e-anahtarilebirlikteihaletarihvesaatinekadar EKAP üzerindengönderilecektir.

9.İsteklilertekliflerini, anahtarteslimigötürübedelüzerindenvereceklerdir. İhalesonucuüzerineihaleyapılanistekliyleanahtarteslimigötürübedelsözleşmeimzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işintamamıiçinteklifverilecektir.

11.İsteklilerteklifettikleribedelin %3’ünden azolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.

12. Bu ihaledeelektronikeksiltmeyapılmayacaktır.

13.Verilenteklifleringeçerliliksüresi, ihaletarihindenitibaren 120 (YüzYirmi) takvimgünüdür.

14.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.

15. Diğerhususlar:

İhaledeUygulanacakSınırDeğerKatsayısı (N) : 1
Aşırıdüşükteklifdeğerlendirmeyöntemi: Teklifisınırdeğerinaltındaolduğutespitedilenisteklilerinteklifleri, Kanunun 38 incimaddesindeöngörülenaçıklamaistenmeksizinreddedilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.