Bu haber kez okundu.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
AKSARAY 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No : 2020/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satış konusu Aksaray ili, Gülağaç İlçesi, Camiliören Köyü, Çukurören mevkiinde bulunan 179 ada 25 parsel 2.120,41 m² olup, Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün tapu kaydı niteliği tarla olarak belirtilmiştir. Taşınmazın toprak yapısı taşlı, kumlu, milli,, topografik yapısı %0-2 eğimli, 3. sınıf kıraç tarım arazisidir. Parsel Camiliören Köy Merkezine, 3 km. mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Tarla üzerinde herhangi bir ürün ekili olmayıp boş olduğu görülmüştür.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 5.725,11 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3083 Sayılı Yasanın 6 Maddesi gereğince kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 AKSARAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satış konusu Aksaray ili, Gülağaç İlçesi, Camiliören Köyü, Çukurören Mevkiinde bulunan 1369 parsel 7.100 m² olup, Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün tapu kaydı niteliği tarla olarak belirtilmiştir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-milli-tınlı, topografik yapısı hafif eğilmil, 3. sınıf kıraç tarım arazisidir. Parsel Camiliören Köy Merkezine, 5,5 km. mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 14.377,50 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 1. Derece Arkeolojik Sit Alanadır. 3083 Say. Yas. 13 ve Yön. 24 mad. kapsamındadır.
1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 AKSARAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satış konusu Aksaray ili, Gülağaç İlçesi, Camiliören Köyünde bulunan 196 ada 4 parsel 5.555,77 m² olup, Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün tapu kaydında niteliği tarla olarak belirtilmiştir. Taşınmazın toprak yapısı taşlı, kumlu, milli, topografik yapısı %4-6 eğimli, 3 sınıf kıraç tarım arazisidir. tarla üzerinde bir kısmında bakımsız üzüm bağları bulunmakta, diğer kısmında ise herhangi bir ürün ekili olmayıp boş olduğu görülmüştür. Parsel Camiliören köy merkezine 2 km. mesafededir. taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 15.000,58 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3083 Sayılı Kanunun 6 Maddesi gereğince kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 AKSARAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satış konusu Aksaray ili, Gülağaç İlçesi, Camiliören Köyü, Çukurören Mevkiinde bulunan 1368 parsel 8.800 m² olup, Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün tapu kaydı niteliği tarla olarak belirtilmiştir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-milli-tınlı, topografik yapısı hafif eğilmil, 3. sınıf kıraç tarım arazisidir. Parsel Camiliören Köy Merkezine, 5,8 km. mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 17.820,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanadır. 3083 Say. Yas. 13 ve Yön. 24 mad. kapsamındadır.
1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 AKSARAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satış konusu Aksaray ili, Gülağaç İlçesi, Camiliören Köyünde bulunan 208 ada 9 parsel 8.097,04 m² olup, Aksaray Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün tapu kaydı niteliği tarla olarak belirtilmiştir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-milli-tınlı, topografik yapısı %0-2 eğilmil, 3. sınıf kıraç tarım arazisidir. Parsel Camiliören Köy Merkezine, 1,6 km. mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Tarla üzerinde herhangi bir ürün ekili olmayıp boş olduğu görülmüştür.
İmar Durumu : Yok Kıymeti : 21.862,01 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3083 Sayılı Yasanın 6 Maddesi gereğince kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 AKSARAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satış konusu Aksaray ili, Gülağaç İlçesi, Camiliören Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan 96 nolu parsel ev ve avlusu vasfında 535 m² olup, taşınmaz parsel üzerinde oldukça eski kullanılamaycak durumda ekonomik ömrünü tamamlamış herhangir bir ekonomik değeri olmayan basit yapılar bulunmaktadır. Arsa vasfındadır. Taşınmazın imar durumu yola mesafesi 5 m. İnşaat tarzı ayrık nizam, kat adedi 2 kat, saçak seviyesi 6,50 m, Taks 0,20, Kaks 0,40, toplam inşaat alanı 214 m²'dir. Taşınmaz parsel mevcut imar durumuna göre konut sahasında ayrık nizam 2 kata müsaadelidir. Mevki olarak Camiliören köyü yoluna cepheli olup Camiliören köyü eski camiye 80 m. mesafede bulunmaktadır. Ulaşım sıkıntısı yoktur. Elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Taşınmaz parsel çevresinde kendisiyle benzer özellikte bulunan arsalar ve tek katlı müstakil yapılar bulunmaktadır. Eğitim, sağlık kurumları, cami vb. yakındır.
Kıymeti : 26.750,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 29/06/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hacı Hasanlı Mah. 707 sk. Aksaray Adliyesi Ek Hizmet Binası Kat 3 AKSARAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.